top of page

Whistleblowerordning

Esbjerg Gymnasium har etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle medarbejdere, der arbejder på skolen. 
 

Esbjerg Gymnasium ønsker med ordningen, at alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og andre alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal i form af en whistleblowerordning til rådighed, så medarbejdere kan indberette om sådanne uden frygt for negative konsekvenser. 
 

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige kanaler – f.eks. rektor, nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant – i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold. 

bottom of page