LEDIGE STILLINGER  

På Esbjerg Gymnasium opslås en stilling som uddannelsesleder pr. 1. august 2021

Vi søger en uddannelsesleder pr 1. august 2021, der ved tiltrædelsen skal være med til at videreudvikle skolen, ledelsesorganiseringen og opgavefordelingen mellem ledelse og administration.

 

Du skal være parat til ledelse, have gode samarbejdsevner og være engageret i at videreføre en god og udviklingsorienteret skole, hvor vi ser trivsel og læring som forbundne kar, og hvor vi har en kultur med højt til loftet og med øjenhøjde og nærhed i forhold til elever og medarbejdere. Øvrige relevante kompetencer vil blandt andet være anvendelse af digitalisering i undervisningen med henblik på den fortsatte udvikling af pædagogikken og lærersamarbejdet og indgående kendskab til IB-uddannelsen. Du skal være udviklingsorienteret og interessere dig glødende for dannelse og uddannelse. Du skal kunne motivere og engagere mennesker omkring dig.

 

Dine opgaver vil være:

  • Skolens IB-koordinator 

  • Være med til at udvikle skolens MUS-koncept og personalepolitikker

  • Deltagelse som ledelsesrepræsentant i skolens udvalgsstruktur.

  • Samarbejdsprojekter med folke- og efterskolerne – herunder brobygning

  • At være holdspiller og at løse opgaver i tæt samspil med administration, it, ledelse, lærere og elever

 

Den nuværende ledelsesstruktur

Ledelsen på Esbjerg Gymnasium består af rektor, vicerektor og 3 uddannelsesledere.

Vi arbejder tæt sammen i ledelsesteamet omkring alle sider af skolens drift og udvikling, samtidig med at den enkelte leder har sine egne og veldefinerede ansvarsområder, som man følger til dørs.

 

Ledelsesteamets samlede opgaver omfatter: Pædagogisk ledelse, strategisk ledelse, personaleledelse, administrativ ledelse, elevsamarbejde, pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, kommunikationsopgaver, markedsføring og eksterne relationer samt ansvar for økonomi, budget og bygningsdrift.

 

Den endelige arbejdsfordeling fastlægges i samarbejde med den samlede ledelsesgruppe.

 

Der er tale om en fuldtidsstilling med tilknyttet undervisningsforpligtelse, hvilket betyder, at ansøgere skal have undervisningskompetence og erfaring fra de gymnasiale uddannelser i ét eller flere af gymnasiets fag.

 

Ansættelse sker efter gældende regler.

 

Information om skolen

Esbjerg Gymnasium er en dynamisk og udviklingsorienteret gymnasieskole, der i dag er et af områdets største almene gymnasium med omkring 800 elever og 85 lærere.

Skolen udbyder pt 3 gymnasiale uddannelser, Stx, Hf, herunder HF3 og Pre-IB/IB (den internationale studentereksamen)

Vi tilbyder særligt tilrettelagte forløb inden for elitekultur og eliteidræt. 

Endelig indgår skolen i et tæt og godt samarbejde med grundskolerne, videregående uddannelser og virksomheder i området.

Ansøgningsfrist

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via www.gymnasiejob.dk senest den 17. maj 2021

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 20/21.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved at kontakte skolens rektor Sune Ahrenkiel på telefon 75 14 13 00 eller på mobil 60 86 62 92