top of page

Fastholdelsesstrategi

EG - Meget mere end et gymnasium

Skolen står for stærk faglighed, moderne og inspirerende undervisning, mange valgmuligheder mht. fag, forløb og særlige tilbud til eleverne, et unikt skolemiljø med nærhed, personlig kontakt og sammenhold samt indbydende og moderne rammer til undervisningen og det sociale liv.

Alt dette i bestræbelserne på at motivere og inspirere eleverne til at gennemføre deres uddannelse samtidig med, at de bliver så dygtige, som de kan, og udvikler sig personligt og socialt.

En dynamisk proces med mange medspillere

Eleverne arbejder aktivt, ansvarsfuldt og konstruktivt i forhold til egen og andre elevers læring.

Lærerne sikrer, at undervisningen tilrettelægges, så eleverne får det bedst mulige udbytte i en balance mellem tryghed og udfordringer for den enkelte.

Studievejledningen sørger for, at den enkelte elev kan få kvalificeret støtte og vejledning i forbindelse med gennemførelsen af gymnasieforløbet.

Ledelsen sikrer et gunstigt og udbytterigt arbejds- og studiemiljø samt et tæt samarbejde omkring den enkelte elev.

Eleven skal føle sig set!

EG elever

I bestræbelserne på at fastholde eleverne i deres uddannelse og gøre dem så dygtige, som de kan blive, anser vi det som særdeles vigtigt, at eleverne føler sig set, hørt og respekteret. Derfor foretager og har vi:

  • Løbende faglig evaluering, hvor alle elever sikres konstruktiv faglig feedback

  • Psykologordning, hvor elever med særlige psykiske problemer kan søge hjælp

  • Lektiecaféer, hvor alle elever har mulighed for at hente faglig støtte og vejledning

  • Talentprojekter, hvor elever med særlige faglige evner kan søge ekstra udfordringer

  • Fraværsmonitoreringer – hvor alle elevers fraværsmønster følges tæt, ligesom der reageres hurtigt på uheldigt fraværsmønster, og i et samspil mellem elev, studievejledning og ledelse udarbejdes der en plan for eleven

  • Læsevejledning, hvor alle førsteårselever screenes i starten af skoleåret for at identificere elever med særlige læsevanskeligheder

  • Klasseteams, der er opmærksomme på den enkelte elev og klasses trivsel

  • Sociale og faglige fællesskabende aktiviteter, der sikrer et godt skolemiljø

  • Projekt Netwerk, der har til formål at afhjælpe ensomhed blandt unge

bottom of page