top of page
EG elev

”Jeg valgte STX, fordi det åbner for mange muligheder i fremtiden, og EG fordi der plads til at man kan være sig selv” 

STX

De første tre måneder på gymnasiet er et grundforløb, hvor du møder en række af gymnasiets forskellige fag og lærer gymnasiets arbejdsformer at kende. Mens du er i grundforløbet, skal du vælge studieretning. I november starter du i din studieretningsklasse.

Fagene i studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene tilbydes på A, B eller C-niveau, hvor A er det højeste. 

Studieretninger og valgfag

På STX er der en række studieretninger, som du kan vælge imellem. Studieretningerne kombinerer fag på en måde, der gør det muligt for dig at specialisere dig inden for bestemte områder. På EG har vi studieretninger indenfor naturvidenskab, sprog, samfundsvidenskab og musik og masser af valgfag.

EG elev

” Jeg har valgt en naturvidenskabelig studieretning, da der her veksles mellem teoretisk undervisning på klassen og det mere aktive laboratoriearbejde, hvor vi selv får lov til at afprøve teorien.” 

Naturvidenskabelige
studieretninger

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der kan lide at eksperimentere og lege med

natur og teknologi. Undervisningen er en blanding af solid teoretisk viden og arbejde i vores

laboratorier, hvor din viden bliver sat i tæt kontakt med det praktiske og verden omkring os.

Samfundsvidenskabelige
studieretninger

Du følger med i, hvad der sker i samfundet. Du vil gerne vide mere om politik, samfund, erhvervsliv og økonomi. Du vil lære, hvordan mennesket opbygger samfund og handler i samfund, og du vil forholde dig kritisk til det.

EG elev

”Jeg har valgt at have den samfundsvidenskabelige studieretning på EG, da jeg ser denne studieretning som en god mulighed for at få indsigt i hvad der sker ude i verden og samfundet omkring mig.” 

EG elev

”Jeg har valgt den sproglige studieretning, fordi jeg synes, det er sjovt og spændende at lære nye sprog, men også fordi man lærer en helt masse om kultur samtidig” 

Sproglige studieretninger

Der er sprog over alt, og i nutidens globale verden er gode sprogkundskaber en væsentlig forsætning for fremtidige studie- og arbejdsmuligheder.

På disse studieretninger vil du ikke alene lære at begå dig mundtligt og skriftligt på dine studieretningssprog, men også få viden om og indsigt i de særlige kulturelle og samfundsmæssige forhold, der er tilknyttet de forskellige sprogområder.

Musiske studieretninger

Musik spiller en næsten uvurderlig rolle i vores hverdag. Vi lytter til musik i bilen, på cyklen, i træningscenteret, på dansegulvet og i elevatoren på vej til øverste etage. Overalt er der musik, og på EG har du heldigvis mulighed for at vælge musik som studieretningsfag i kombination med enten engelsk eller matematik på A-niveau.

EG elev

” Jeg har valgt Musik A, fordi jeg synes musikundervisningen er en god pause fra den almene skoledag. Jeg brugte i forvejen en del tid på musik, så det er dejligt at kunne bruge nogle moduler på en hobby” 

bottom of page