top of page

   ELITEKULTUR  

Elitekultur- og idrætselever

ELITEKULTUR PÅ EG

Elitekultur.png
Læs vores Elitekultursbrochure

Som elitekulturelev tilbydes du to ordninger:

MGK, TGK, BGK & tværBK

GK-ordningen tilbydes udøvere, der er optaget på Esbjerg Kulturskoles MGK-, TGK- BGK- eller tværBK forløb:
 

  • Et års forlængelse af den valgte uddannelse

  • Godskrevet fravær ved særlige aktiviteter med Kulturskolen

  • Uddannelsesmentor


Optagelse på ordningen sker via Esbjerg Kulturskoles hjemmeside

Elitekultur Esbjerg

Elitekultur Esbjerg-ordningen tilbydes udøvere på lokalt eliteniveau bosat i Esbjerg Kommune, og ordningen tilbyder blandt andet følgende:
 

  • Buddy-ordning

  • Supplerende undervisningstimer

  • Godskrevet fravær for aktiviteter

  • Sociale aktiviteter

  • Støtte til andre skønnede behov


Optagelse på ordningen sker via Eliteidræt Esbjergs hjemmeside

KULTURKOORDINATOR
Kulturkoordinator Lone Schloo Erhardsen

Lone Schloo Erhardsen

bottom of page