VÆRDIER  

Faglighed og undervisning 

EG – Her udfoldes og udfordres den enkelte elevs faglige potentiale. 

På EG udvikler eleverne deres faglige og personlige potentialer, og det afspejler sig i gode eksamensresultater og en høj gennemførselsprocent.

Her er god og konstruktiv personlig kontakt mellem lærer og elev, et trygt og udfordrende læringsmiljø, hvilket sammen med den stærke faglighed, tidsvarende undervisningsmaterialer og nytænkende og inspirerende undervisningsformer er med til at stimulere alle elevtyper og læringsstile. 

Det sociale miljø 

EG – Her er nærhed, respekt og trivsel for alle. På EG er der plads til alle.

På EG udvikler eleverne deres faglige og personlige potentialer, og det afspejler sig i gode eksamensresultater og en høj gennemførselsprocent.

Her er god og konstruktiv personlig kontakt mellem lærer og elev, et trygt og udfordrende læringsmiljø, hvilket sammen med den stærke faglighed, tidsvarende undervisningsmaterialer og nytænkende og inspirerende undervisningsformer er med til at stimulere alle elevtyper og læringsstile. 

Skolens fysiske og æstetiske rammer 

EG – Her er indbydende rammer, der appellerer til læring, kreativitet og trivsel. 

På EG er der højt til loftet og rum til det hele. Vi har moderne og velfungerende undervisningslokaler, der stimulerer den gode og alsidige undervisning og indbydende fællesområder med plads til store tanker, kreativitet og fantastiske sociale oplevelser.

På EG arbejder vi bevidst med sammenhængen mellem de fysiske og æstetiske rammer samt læring, dannelse og oplevelser. 

Skolens samspil med omverdenen 

EG – Her udfoldes fag og viden i praksis lokalt og globalt. 

På EG findes vejen til verden.

Vi indgår i lokale, nationale og internationale samarbejder, projekter og arrangementer, der gør det muligt at sætte den faglige formåen i perspektiv, udfordre den og bruge den i praksis. Igennem samarbejdet øges også den almene dannelse og den interkulturelle forståelse, ligesom eleverne i uddannelsestiden får sat retning og mål på deres videre uddannelses- og karrieremuligheder.