top of page

Studieretninger

Elever

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der kan lide at eksperimentere og lege med natur og teknologi. Undervisningen er en blanding af solid teoretisk viden og arbejde i vores laboratorier, hvor din viden bliver sat i tæt kontakt med det praktiske og verden omkring os.

Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik er gennemgående for studieretningerne med matematik, fysik og kemi. Ud over matematik på det højeste niveau, bliver du også inviteret ind i naturvidenskabens verden og skal lave masser af eksperimenter, observationer og databehandling i både fysik og kemi. Med studieretningerne med matematik, fysik og kemi er du godt rustet til en fremtidig uddannelse inden for naturvidenskab, uanset om du drømmer om at blive lærer, ingeniør eller noget helt tredje.

Velkommen til naturvidenskabens verden, hvor du kommer helt tæt på naturen og mennesket. Du skal eksperimentere, også med dig selv, og blive klogere på, hvordan mennesker og natur hænger sammen. Du skal arbejde med de nyeste teknologier inden for f.eks. miljø, fødevarer og sundhed. Studieretningerne kunne være for dig, der overvejer en karriere som læge, sygeplejerske eller måske bioanalytiker. 

Hvis du klikker på studieretningerne, kan du se hvordan de er opbygget, og hvilke uddannelser de giver adgang til.

Elever

Du følger med i, hvad der sker i samfundet. Du vil gerne vide mere om politik, samfund, erhvervsliv og økonomi. Du vil lære, hvordan mennesket opbygger samfund og handler i samfund, og du vil forholde dig kritisk til det. 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Med samfundsfag A og matematik A åbner sig mulighed for at arbejde med f.eks. økonomi, statistik og modellering. Fagene støtter hinanden i arbejdet med forståelsen af mange forklaringsmodeller, og vi skifter ubesværet imellem statistik, regneark og matematiske modeller samt analyser af samfundsforhold og politiske beslutningsprocesser. 
 

Studieretningen med idræt B er for dig, der derudover kan lide at dyrke idræt, og som er interesseret i idrættens betydning for samfundet. Du skal arbejde med bl.a. folkesundhed, foreningsliv og træningsfysiologi, og vil indgå i forløb og projekter med både UC SYD, SDU og DGI.

Studieretningen er for dig, der har interesse i politik, samfund, kultur og kommunikation. Vi lægger vægt på det politiske system i Danmark, ligesom vi ser på de sociale kår i udlandet i forhold til den danske velfærdsstat. Både samfundsfag og engelsk tager udgangspunkt i tidens aktuelle emner.

Elever

Der er sprog over alt, og i nutidens globale verden er gode sprogkundskaber en væsentlig forsætning for fremtidige studie- og arbejdsmuligheder. På disse studieretninger vil du ikke alene lære at begå dig mundtligt og skriftligt på dine studieretningssprog, men også få viden om og indsigt i de særlige kulturelle og 

samfundsmæssige forhold, der er tilknyttet de forskellige sprogområder.

Sproglige studieretninger

Hvis du er glad for sprog, så er disse studieretninger noget for dig. 

Du får mulighed for at tilegne dig tre af verdens mest talte sprog, og du får samtidig et stort kendskab til de tre sprogs kultur, politik og samfundsforhold. Fokus er på analyse og fortolkning af litterære og faglige tekster samt sprogindlæring. Det har aldrig været mere vigtigt at kunne sprog og have dygtige sprogfolk, der kan håndtere kommunikation på tværs af landegrænser og sprogbarrierer. 

Derfor er de supersproglige studieretninger et godt valg, hvis du overvejer en videregående uddannelse med fremmedsprog i fokus.

Elever

Musik spiller en næsten uvurderlig rolle i vores hverdag. Vi lytter til musik i bilen, på cyklen, i træningscenteret, på dansegulvet og i elevatoren på vej til øverste etage. Overalt er der musik, og på EG har du heldigvis mulighed for at vælge musik som studieretningsfag i kombination med enten engelsk eller matematik på A-niveau. 

Musiske
studieretninger

Med musikken følger der ofte en tekst skrevet enten på dansk eller engelsk. I denne studieretning lærer du en masse om musik, sprog og kultur både i teori og praksis. Der er fokus på præsentation af både musik, sprog og faglig formidling, og du bliver god til at performe. Yderligere får du et indblik i, hvilken rolle kunst, kultur og litteratur spiller i samfundet både før og nu. 

Denne studieretning giver dig mulighed for både at fordybe dig i din musikalske interesse samt bygge oven på din forståelse for matematik. Du skal arbejde med logik og intuition, og du får mulighed for at udvikle din kreative side samt udvikle din evne til at tænke logisk og abstrakt. I musik skal du tilrettelægge, arrangere og udtrykke dig gennem musik og matematikken giver dig en bred kompetence, der kan underbygge såvel naturvidenskabelige som samfundsfaglige fag. 

bottom of page