top of page

Studiestøttecenter

Læse- og matematikvejledning

Esbjerg Gymnasium tilbyder specialpædagogisk støtte, også kaldet SPS-timer, hvis man har

 

 • en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

 • en kronisk og/eller sjælden sygdom 

 • tilsvarende svære vanskeligheder

 

Alle førsteårs-elever bliver screenet for at afdække evt. problemer med stavning, læsehastighed, læseforståelse, afkodning samt generelle matematikvanskeligheder. Herefter kontaktes de elever, som kunne få glæde af ekstra vejledning. Det kan være i form af et læse-, stave- eller matematikkursus. Det er frivilligt, og det er derfor fuldt lovligt at takke nej. Man kan dog til hver en tid ombestemme sig og kontakte studiestøttecenteret igen for ekstra hjælp.

Elever, som udviser tegn på ordblindhed eller talblindhed, tilbydes en mere dybdegående screening for at afdække, om der er behov for hjælpemidler og ekstra støtte i deres uddannelsesforløb. Den ekstra støtte til læsning og stavning kan fx være i form af computerprogrammer, der kan læse tekster op eller komme med ordforslag til stavning. Hvad angår matematikvanskeligheder vil der som oftest være tale om ekstra støttetimer.

Hvis man inden opstart på Esbjerg Gymnasium ved, at man enten har læse-, skrive- eller matematikvanskeligheder, bedes man kontakte skolens studiestøttecenter hurtigst muligt, således at der kan søges støtte allerede inden skolestart.

Med venlig hilsen

Studiestøttecenteret

Studiestøttecentervejleder

Bodil Frandsen Schmidt (BAF)

Læsevejleder

Studiestøttecentervejleder

Mia-Maia Glentved (MG)

Matematikvejleder

Studiestøttecentervejleder

Gunvor Kodal (GK)

Læsevejleder

Studiestøttecentervejleder

Sabina Tangsgaard (SAT)

Matematikvejleder

Studiestøttecentervejleder

Marie-Louise Møgelmose (MM)

Matematikvejleder

Har du brug for hjælp, så vær tidligt ude

 • Jens Schou Pedersen - Pedel
  Mobil: 30895165
 • Thomas Bjørndal - Uddannelsesleder
  Telefon: 76147650 Mobil: 61670204
 • Administrationen
  Telefon: 75141300
 • Bente Gabriel Aasted - HF3 mentor
  Mobil: 24838463
 • Studievejledning
  Telefon: 76147657
 • Læsevejledning
  Telefon: 76147655
 • Berit Holst - Uddannelsesleder
  Telefon: 76147658 Mobil: 20896067
 • Sune Ahrenkiel - Rektor
  Telefon: 76147652 Mobil: 60866292
 • Dan Støjer - Vicerektor
  Telefon: 76147653 Mobil: 30366888
 • Jesper Madsen - Pedel
  Mobil: 51229041
 • Kantinen
  Mobil: 20560792 Email: pt@esbjergymnasium.dk
 • Liselotte Skjøth - HF3 mentor
  Mobil: 21340195
 • Lærerværelse
  Telefon: 76147654
 • Ole Esbjerg Povlsen - Uddannelsesleder
  Telefon: 76147659 Mobil: 28899841
 • Ringetider
  1 modul: 8.15 - 9.45 Formiddagspause: 9.45-10.05 2 modul: 10.05 - 11.35 Frokostpause: 11.35-12.05 3 modul: 12.05 - 13.35 Pause: 13.35-13.40 4 modul: 13.40 - 15.10
 • Office 365
  Alle elever på EG har et abonnement på Microsoft Office 365. Du kan downloade og installere Office 365 gratis på 5 enheder. Har du problemer med din Officepakke, kan du få hjælp på IT-kontoret.
 • Ordbøger
  På EG bruger vi Ordbogen.com. Når du er på skolen, har du automatisk adgang. Hjemmefra skal du bruge dit Uni-login. Til eksamen og prøver skal du huske at hente og installere softwaren på din computer, så du kan bruge det offline.
 • Ungdomskort
  Med et Ungdomskort kan du rejse billigt til og fra dit uddannelsessted i Danmark, hvis du er elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på en videregående uddannelse. Hvis du skal begynde på EG til august, kan du tidligst søge godkendelse til Ungdomskort fra medio juni. Læs mere om Ungdomkortet på www.ungdomskort.dk
 • Computer i undervisningen
  Eftersom IT er et naturligt redskab i undervisningen, regner vi med, at du medbringer en bærbar computer i skolen. Om der er tale om en Windows PC eller Apple computer er underordnet, men det SKAL være en computer, som kører Windows eller MacOS. Computeren skal også have nok harddiskplads til at installere skolens software. Vi fraråder køb af Chromebook som studiecomputer, da den ikke er kompatibel med skolens Office-pakke og med de programmer, der bruges i matematikundervisningen. Det er ikke muligt at låne en computer af gymnasiet. Skolen tilbyder gratis licens til Office 365 (Bl.a. med Word, Excel, Powerpoint samt OneNote) til alle elever på Esbjerg Gymnasium. Licensen er gyldig, så længe du er elev på gymnasiet. Du får adgang til licensen i ugen før du starter på skolen. Du har selv ansvar for egen computer. Esbjerg Gymnasium tilbyder IT support i begrænset omfang. Du er samtidig selv ansvarlig for at få de programmer downloadet, der anvendes i undervisningen og til eksamen. Det er vigtigt, du jævnligt tager sikkerhedskopier/backup. Gem vigtigt materiale flere steder evt. i skyen, som du har mulighed for med din Office 365 licens med brug af programmet OneDrive. Det kan anbefales, at du har flere browsere installeret på din computer. Ex. på PC : Internet Explorer og Chrome, – på Mac: Safari, Firefox eller Chrome. Når den ene browser står af og ikke kan klare en opgave, kan browser nr. 2 som regel løse problemet.
 • Elevatornøgle
  Elever kan få en midlertidig chip til elevatoren mod forevisning af en lægeerklæring eller andet der kan dokumentere et behov i skolens administation.
 • Musikøvelokale
  For at få adgang til øvelokalet skal du have en musikchip. For at få en musikchip, skal du udfylde en blanket i administrationen, og din musiklærer skal godkende og underskrive blanketten. Når blanketten er godkendt af din musiklærer, kan du få kodet en chip i administrationen. Chippen koster 100kr. De 100kr får du tilbage, når du afleverer chippen igen.
 • Vil du leje et skab?
  Det er muligt at leje et skab på skolen. EG har 450 skabe og det koster 100kr at leje et skab. De 100kr får du tilbage, når du ikke ønsker at leje skabet længere. Hvis du gerne vil leje et skab, skal du henvende dig i administrationen.
 • WIFI og printere
  Du skal logge ind på det trådløse netværk med din netværkslogin. Kan du ikke huske dit login, kan du henvende dig på skolens IT-kontor. For at bruge skolens computere og printere skal du også bruge dit netværkslogin.
 • Brandalarm
  Så snart du hører brandalarmen, skal du forlade bygningen gennem nærmeste flugtvej. Du skal følge instruktionerne i højtaleren og gå til samlingspunktet på boldbanen. Du må under ingen omstændigheder bruge elevatoren! Det er pedellernes og administrationens ansvar at sikre at skolen er tømt for personer.
 • Digitalt studiekort hos Studiz
  Klik på dette link for at se en guide til hvordan du dit studiekort
 • Rygning på skolen
  Rygning er ikke tilladt i skoletiden jf. ”Lov om røgfrie miljøer”. Det gælder uanset om man befinder sig på skolens område eller ej. Forbuddet gælder alle former for tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin. Skoletiden omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som fjernundervisning, ekskursioner, brobygning, introduktionskurser m.v.
 • SU
  Når du er 18 år, kan du søge SU. Du skal søge SU via www.su.dk Har du spørgsmål, kan Lotte i administrationen hjælpe.
 • Idræt på eliteplan eller længerevarende sygdom
  Skolen tager særligt hensyn til elever, der dyrker idræt på eliteplan, elitekulturelever, eller elever med f.eks. længerevarende eller kronisk sygdom. Ved du på forhånd, at du vil få fravær i forbindelse med din sport eller sygdom, skal det dokumenteres fra skoleårets begyndelse. Hvis ikke, skal du aflevere dokumentation i administrationen hurtigst muligt.
 • Hvad er fravær?
  Vi har et “automatisk” sanktionssystem, der træder i kraft, hvis du ikke passer din skolegang. Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio. Er du under 18 år, har du pligt til at orientere dine forældre om dit fravær. Hvad er fravær? Fravær kan både være fysisk og skriftligt fravær. Skriftligt fravær opstår, når man ikke aflevere opgaver til tiden. Fysisk fravær er, hvis man kommer for sent til undervisningen, eller slet ikke møder op.
 • Skriftligt arbejde og fravær
  Du skal aflevere dine opgaver til tiden, ellers får du skriftligt fravær. I særlige tilfælde eller ved sygdom kan du på forhånd lave en aftale med læreren om at aflevere en opgave senere. For meget skriftligt fravær? Læreren indberetter eleven til skolens ledelse ved skriftligt fravær, der overstiger 15% af fagets elevtid. Sanktionsformer ved skriftligt fravær: Skriftlig advarsel Eleven kan få frataget sin SU Elev kan blive overført til eksamen på særlige vilkår Eleven kan bortvises Hvis du afleverer en blank eller mangelfuld opgave Din lærer kan give dig fravær for en opgave, hvis: Det vurderes, at du ikke har brugt den elevtid, der er afsat til opgaven. Du ikke opfylder opgavens krav. Du har snydt. Du afleverer et tomt dokument.
 • Fritagelse fra idræt
  Idræt er et obligatorisk fag. Du skal derfor møde omklædt og deltage aktivt i alle timerne. Man kan undtagelsesvis blive fritaget for idræt. Fuldstændig fritagelse Sker kun, hvis du på ingen måde har mulighed for at deltage i idræt. Du får i stedet et andet fag. Delvis fritagelse Sker f.eks. pga. en forstuvet finger eller et brækket ben. Du skal møde op til alle timer, omklædt hvis det det giver mening, da man jo godt kan deltage i dans eller til styrketræning med en forstuvet finger. Uanset årsag til fritagelsen skal du medbringe lægelig dokumentation, som skal afleveres i administrationen.
 • Godkendt fravær
  I enkelte tilfælde godkendes fravær, hvis det er skolerelateret. Hvis du af skolen (en lærer eller leder) er blevet bedt om at deltage i f.eks. en filmfestival og har mediefag, kan fraværet godkendes, hvis aktiviteten svarer til undervisning. Fravær kan også godskrives, hvis du er til Åbent Hus eller i studiepraktik på et andet uddannelsessted. Du skal udfylde en blanket i administrationen for at få godkendt dit fravær. Du kan henvende dig til uddannelsesleder Thomas Bjørndal i administrationen, før du skal afsted og fortælle, hvor du skal hen og hvornår. Så kan du få at vide på forhånd, om du kan få godkendt dit fravær.
 • Snyd kan ende med bortvisning
  Afskrift fra kammerater, internettet mv betragtes som snyderi og derfor som overtrædelse af skolens ordensregler.Konsekvenserne af afskrift vil være skriftlig advarsel, dernæst bortvisning eller (for elever i afgangsklasserne) bortvisning fra eksamen i fag, der er blevet konstateret afskrift i. Konsekvenser Eleven indkaldes til samtale med rektor og risikerer: skriftlig advarsel skriftlig advarsel samt midlertidig bortvisning i op til 10 dage fra skolen (med fravær) bortvisning i særligt alvorlige tilfælde (elever i afgangsklasser kan på baggrund af afskrift nægtes deltagelse i afsluttende eksamener i det/de berørte fag).Iværksættelse af bortvisning drøftes mellem rektor og uddannelsesleder. Alle opgaver kontrolleres af et plagiat-system
 • Snyd i opgaver med tildelt elevtid
  Opgaver med elevtid er alle skriftlige opgaver i fagene samt de store skriftlige opgaver som f.eks. DHO, Historieopgaven på HF, SRO og mini-SSO. Faglæreren vurderer i det enkelte tilfælde omfanget af snyd. Hvis en lærer mistænker en elev for at have snydt, skal eleven konfronteres med dette og have mulighed for at udtale sig, inden der sættes en eventuel sanktion i værk jævnfør nedenstående. Snyd med hele opgaver, eller store dele af en opgave - hele opgaven skal skrives om. Eleven får fravær. Snyd i mindre omfang - de plagierede passager udelades i vurderingen af opgaven.Om eleven skal skrive opgaven om, beror på et skøn fra læreren. Den tid, læreren anvender på kontrol m.m af snyd, går fra rettetiden af elevens opgave
 • Hvad er snyd?
  Snyd er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver meldt ud af skolenSnyd er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger.Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.
 • Eksamenssnyd
  Hvis du under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer dig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra prøven. Du vil hermed ikke kunne afslutte en fuld STX- eller HF-uddannelse. Bemærk at SRP og SSO også er en eksamensopgave.
 • Historieopgaven (HF)
  Uddrag fra lærerplanen for KS, bilag 14 I undervisningen skal der individuelt udarbejdes en historieopgave på mindst fem normalsider a 2400 enheder (antal anslag inkl. mellemrum). Læreren sætter rammen for opgaven. Historieopgaven har som formål at opøve eleverne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger, herunder inddrage de faglige mål og fagets kernestof. Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et relevant emne samt elevernes udtryksfærdigheder. I dansk har forløbet et omfang på minimum 10 timer (6-7 moduler). Som en del af forløbet i dansk indgår 5 timers fordybelsestid. Historiefaget har her særligt fokus på: elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v. historiefagets identitet og metoder Danskfaget har særligt fokus på: tekstlæsning i en historisk sammenhæng danskfagets identitet og metode Valg af område; vejledning Elevens faglærer er vejleder på opgaven.Læreren sætter rammen for opgaven. Opgaven skal have et omfang svarende til 5-7 normalsider a 2400 anslag. Området skal afgrænses på en sådan måde, at der sikres en forankring i undervisningen i faget og dermed en faglig dybde i arbejdet. Afgrænsningen af området skal samtidig sikre, at dele af besvarelsen ligger uden for gennemgået stof. Område og problemformulering indskrives i ”kontrakten”, som skal bruges som forside til opgaven. Eleven tilbydes vejledning før og under skriveperioden. Historieopgaven besvares individuelt. Skolens lokaler, bibliotek samt øvrige undervisningsudstyr skal i videst muligt omfang være til rådighed for eleven i den periode, hvor besvarelsen udarbejdes. Der gives 3 undervisningsfrie skoledage til selve opgaveskrivningen. Opgaven afleveres med kontrakten som forside. Opgaven afleveres i Lectio. Bedømmelsen af opgavebesvarelsen foretages af faglæreren og er en faglig helhedsvurdering. Der gives én karakter for opgaven. Der udleveres karakterliste til faglæreren, som skal aflevere denne på kontoret. Kontoret sørger for indtastning af karakteren i Lectio.
 • Nyttigt link om opgaveskrivning
  Hos Esbjerg Kommunes Biblioteker kan du finde gode råd og information som kan hjælpe dig i din opgaveskrivning. Følg linket her
 • Flerfaglige forløb (STX)
 • SRP (STX)
 • SSO (HF)
 • Klage - hvis du er utilfreds med undervisningen
  Du har mulighed for at klage over undervisningen eller en lærer. Før du klager, skal du først selv tale med læreren. Oftest kan problemet løses uden at drage andre ind i sagen. Hvis du ikke oplever en forbedring, kan du henvende dig til rektor med problemet. Efter en samtale, hvor begge parter bliver hørt, kan du beslutte om du vil rejse en formel skriftlig klagesag. Rektor vil afgøre om klagen skal afvises, eller om der skal tages initiativ til forbedringer. Senest 8 dage efter mødet vil du få et svar på, hvordan klagen er blevet behandlet.
 • Læreren er syg
  Det sker at en lærer bliver syg! Så snart vi ved besked, forsøger vi at ændre skemaet, så du undgår aflysninger. Ved akut sygdom kan timer blive aflyst med kort varsel. Hold altid øje med dit skema på Lectio. Hvis læreren har lagt opgaver og materiale på Lectio, skal klassen arbejde med det. Vi prøver altid at sikre, at du har mindst to moduler på en dag - også ved aflysninger. Vi kan dog ikke altid undgå, at du får mellem-moduler. De kan være gode til lektielæsning. Er læreren syg i længere tid, skaffer vi en fagvikar. Ekstra moduler Selvom moduler aflyses, får du alligevel alle de timer, du skal have på et skoleår. Vi lægger nemlig for mange moduler ind i skemaet. På den måde undgår vi, at du skal have ekstra moduler senere på året. Det er også derfor, at du i den sidste periode af skoleåret kan opleve, at flere moduler aflyses. Din lærer har ikke haft brug for overskudsmodulerne, og de aflyses derfor af ledelsen i slutningen af skoleåret.
 • Læreren kommer for sent eller slet ikke!
  Hvis det sker, at en lærer mod forventet ikke dukker op ved starten af et modul, skal klassen kontakte administrationen efter ti minutter.
 • Undervisningsbeskrivelser
  Ved skoleårets slutning laver faglæreren en undervisningsbeskrivelse for hvert fag. Her kan du se, hvad klassen har læst og arbejdet med i løbet af skoleåret. Undervisningsbeskrivelsen ligger på Lectio. Det er det indhold, du kommer til eksamen i. Du kan se undervisningsbeskrivelsen ca. 14 dage før eksamensplanen offentliggøres.
 • Lektier
  Hvornår får du lektier for? Din lærer giver dig lektier for på to måder: Enten fra modul til modul eller senest kl. 15.30 dagen før modulet begynder (senest fredag, hvis lektierne er til om mandagen). Hvor mange lektier? Læreren skal så vidt muligt give dig nogenlunde lige mange lektier for til hvert modul. Du har selv ansvar for at være forberedt til modulerne. Har du været syg, skal du selv indhente det, du mangler. Når der er ferie, får du ikke ekstra lektier for. Men du skal selvfølgelig være forberedt til timerne lige efter ferien.
 • Skriftlige afleveringer
  Oversigten over skriftlige afleveringer kan du se i Lectio. Er opgaven mere end 4 elevtimer, er opgaveformuleringen på Lectio 14 dage før, den skal afleveres. på 4 elevtimer eller mindre, er opgaveformuleringen på Lectio en uge før. Arbejder du med opgaven i undervisningen, kan der være kortere frist. Hvis du synes, at læreren har afsat for lidt elevtid til en opgave, så tal med faglæreren. Hvis en klasse har mere end 12 timers elevtid på en uge, skal en klasserepræsentant tage det op med kontaktlæreren. Feedback på opgaven Læreren skal give feedback på opgaver, der er afleveret til tiden, inden eleven skal aflevere den næste.
 • Undervisningsbeskrivelser
  Efter hvert forløb laver faglæreren en undervisningsbeskrivelse for emnet, som er gennemgået. Her kan du se, hvad klassen har læst og arbejdet med i løbet af skoleåret. Undervisningsbeskrivelsen ligger på Lectio. Det er det indhold, du kommer til eksamen i. Den samlede undervisningsbeskrivelse ligger klar 14 dage før eksamensplanen offentliggøres. I fortsætterfag kan du se den en uge før sidste skoledag.
 • Studievejledningen
  Læs om vores studievejledning her
 • Studiestøttecenter
  Her kan du læse meget mere om EG's studiestøttecenter
 • Læse- og matematikvejledning
  Esbjerg Gymnasium tilbyder specialpædagogisk støtte, også kaldet SPS-timer, hvis man har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en kronisk og/eller sjælden sygdom tilsvarende svære vanskeligheder Alle førsteårs-elever bliver screenet for at afdække evt. problemer med stavning, læsehastighed, læseforståelse, afkodning samt generelle matematikvanskeligheder. Herefter kontaktes de elever, som kunne få glæde af ekstra vejledning. Det kan være i form af et læse-, stave- eller matematikkursus. Det er frivilligt, og det er derfor fuldt lovligt at takke nej. Man kan dog til hver en tid ombestemme sig og kontakte studiestøttecenteret igen for ekstra hjælp. Elever, som udviser tegn på ordblindhed eller talblindhed, tilbydes en mere dybdegående screening for at afdække, om der er behov for hjælpemidler og ekstra støtte i deres uddannelsesforløb. Den ekstra støtte til læsning og stavning kan fx være i form af computerprogrammer, der kan læse tekster op eller komme med ordforslag til stavning. Hvad angår matematikvanskeligheder vil der som oftest være tale om ekstra støttetimer. Hvis man inden opstart på Esbjerg Gymnasium ved, at man enten har læse-, skrive- eller matematikvanskeligheder, bedes man kontakte skolens studiestøttecenter hurtigst muligt, således at der kan søges støtte allerede inden skolestart.
 • Kontaktlærer
  Alle klasser har en kontaktlærer. Din kontaktlærer skal blandt andet koordinere klassens skriftlige arbejde. Ikke som klasselæreren i folkeskolen I gymnasiet er din kontaktærer ikke som den klasselærer, du kender fra folkeskolen. Kontaktlæreren har f.eks. meget mindre kontakt til dine forældre end i folkeskolen. Derfor er det din opgave at fortælle dine forældre, hvad der foregår i dit skoleliv - lige fra dine karakterer til dit fravær, og om du skal på ekskursion. I mere alvorlige tilfælde kontakter vi dog dine forældre, så længe du er under 18 år.
 • Studievalg til videregående uddannelse
  Vejlederen på Esbjerg Gymnasium hedder Merete Østergaard, og du kan se øverst i det skema i Lectio, hvornår hun er på skolen. I træffetiden kan du få hjælp, hvis du er i tvivl om valg af videregående uddannelse og erhverv, eller du har spørgsmål til videregående uddannelser eller gymnasiel supplering. Alle elever er velkomne til at kigge forbi eller booke tid på forhånd.
 • Hvor lang tid er du til eksamen?
  Du kan altid finde den præcise tidsplan på Lectio. Ved skriftlige eksamener er der et fælles møde- og sluttidspunkt for alle elever. Eneste undtagelse herfra er elever med dispensation og dermed evt. forlænget tid. Afhængig af eksamens- og prøveformen skal du ofte have forberedelsestid til de mundtlige eksaminer. Det vil altid fremgå af din eksamensplan på lectio. Husk, at det altid er på det førstnævnte tidspunkt i eksamensplanen, at du skal være klar, og husk at du altid skal være der mindst 15 min før dette tidspunkt. Ved enkelte eksamener er der 24 timers forberedelse. I dette tilfælde skal du trække spørgsmålet dagen før din eksamen. Det foregår altid ved administrationen og det vil også fremgå af din eksamensplan. Trækning til 24 timers forberedelse sker enten kl. 8:00 eller kl. 12:00 dagen før selve eksaminationen. I forberedelsen må du medbringe bøger og notater, og kun bruge internettet, hvis din faglærer har opgivet internetsider som en del af undervisningsmaterialet. I dette tilfælde skal internetsiden tilgås via et link og du må under ingen omstændigheder lave søgninger på nettet og ad den vej fremsøge bestemt viden. Hvis du er i tvivl, så spørg om de nøjagtige bestemmelser og regler hos din faglærer. Der kan være stor forskel på fagenes eksamens- og prøveformer.
 • Hjælpemidler - hvad må du tage med?
  Helt generelt må du ikke kommunikere med andre i eller uden for eksamens- og forberedelseslokalet ved dine eksamener. Det betyder også, at du ikke må bruge internettet. Eneste undtagelse er online undervisningssider som af din faglærer er opgivet som en del af holdets pensum. Disse internetsider kan bruges, men skal tilgås med et direkte dybt link. Du må under ingen omstændigheder lave søgninger på nettet og ad den vej fremsøge bestemt viden.
 • Syg eller forsinket?
  Ring ved sygdom og forsinkelse! Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg inden kl. 8.00 den dag, hvor du skal til eksamen. Det gælder til både skriftlige og mundtlige eksamener og årsprøver. Hvis du ikke ringer til skolen, har du ikke ret til at komme til sygeeksamen. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 7514 1300. For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer. Du vil ved henvendelse til skolen få tilsendt en skabelon til lægeerklæring som du skal tage med til din læge. Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelsesleder vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen. Ved skriftlig eksamen må du ikke gå ind i eksamenslokalet. Udebliver du fra en eksamen, tæller det som et prøveforsøg, og du får karakteren IM (ikke mødt). Denne karakter kan ikke indgå i dit eksamensbevis, og der er ikke omprøvemulighed. Sygeeksamen Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt. I forbindelse med sommereksamen kan sygeeksamen enten placeres senere i eksamensperioden eller i august. For at komme til sygeeksamen, skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen. Lægeerklæringsblanketten udleveres/sendes af skolen. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.
 • Årsprøver
  Årsprøver er obligatoriske. Du skal deltage i alle dine årsprøver, ellers kan du ikke rykke op i en ny klasse efter sommerferien. Hvis du bliver syg Hvis du bliver syg inden en årsprøve, skal du kontakte administrationen med det samme. Du kommer i stedet op til en sygeårsprøve til august. For at komme til sygeårsprøve, skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen. Lægeerklæringsblanketten udleveres/sendes af skolen. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.
 • Kan jeg klage over en eksamenskarakter?
  Hvis du ønsker at klage over en eksamenskarakter, skal du senest 2 uger efter karakterens offentliggørelse sende en skriftlig og begrundet klage til rektor. Klagen skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter din mening bør begrunde en revurdering. Rektor tager stilling til, om der skal ske en ombedømmelse. Ved en mundtlig eksamen vil det blive et tilbud om en omprøve og ved en skriftlig eksamen vil det blive en ombedømmelse af det allerede afleverede produkt. Vær opmærksom på Hvis du ønsker at få en skriftlig karakter revurderet, kan den selvfølgelig blive vurderet højere, men der er også risiko for, at opgaven vurderes til en lavere karakter. En skriftlig prøve ombedømmes af to uvildige ombedømmere (din lærer er ikke med) Derfor er det også en god idé at tænke sig om, inden man sender klagen af sted, og måske lige sove på det. Du kan få en udførlig vejledning, hvis du henvender dig til rektor eller vicerektor.
 • Terminsprøver
  De skriftlige terminsprøver er obligatoriske for alle. Der gælder samme regler og retningslinjer som ved de skriftlige eksamener.
 • Særligt om retningslinjer og regler for mundtlig eksamen
  Tjek Lectio Du har pligt til inden eksamensdagen at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din mundtlige eksamen foregår. Der kan forekomme ændringer, indtil 48 timer inden din eksamen. På din eksamensdag skal du være til stede senest 15 minutter inden det førstnævnte tidspunkt på din eksamensplan. Du må kun være på den etage, hvor din eksamen foregår. Du må ikke opholde dig på etagerne, med mindre du skal til eksamen indenfor de kommende 15 minutter. Ingen mobil eller net Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger, noter mv. Du må IKKE søge informationer på nettet, når du er til forberedelse, og du skal downloade dine noter fra lectio til din computer inden eksamensdagen. Du skal selv sørge for at medbringe en kuglepen o.l. Hvis du har en mobiltelefon med, skal den slukkes og afleveres til din lærer, inden du bliver sat ind til forberedelse. Du kan således ikke bruge din mobil som ur under forberedelsen. Du får mobiltelefonen tilbage, når du har fået din karakter. Medbring eventuelt et ur, så du kan holde øje med tiden. Hvis du går på nettet, og hvis du forsøger at komme i kontakt med andre via din computer, mobil el. lign, bliver du bortvist fra eksamen. Du må ikke hænge ud efter eksamen Når eksamen er overstået, må du ikke længere opholde dig på etagerne. Det er for at sikre, at der ikke er unødvendig larm på gangene og at alle får en god oplevelse. Eksamen med 24-timers forberedelse Trækning af spørgsmål til eksamen med lang forberedelse (24-timer) foregår ved administrationen. Her vil enten din lærer eller en fra administrationen stå for trækningen. Der trækkes spørgsmål 2 gange om dagen, kl. 8 og kl. 12. Se i lectio, hvornår du skal trække. Specielt for 2hf og 3g-elever I de sidste eksamensdage i juni sørger skolen for et opdækket område i kantinen, hvor jeres familier kan vente på jer, og her er I velkomne til at samles, når den sidste karakter er givet. Jeres familier må ikke opholde sig andre steder end kantineområdet under eksamen. Hvis du er tæt på at dumpe Hvis det viser sig, at dine karakterer er så lave, at du for at bestå studentereksamen skal have en bestemt karakter i den sidste mundtlige eksamen, vil du blive gjort opmærksom på det inden sidste eksamen.
 • Hvor mange eksamener skal jeg til?
  I løbet af din gymnasietid skal du som STX elev op i 10 eksamener. Det sker efter udtræk fra ministeriet. Du skal dog aflægge mundtligt forsvar af din SRP som den ene eksamen og du skal til eksamen i skriftligt dansk. Du aflægge mindst 3 skriftlige og mindst 3 mundtlige eksamener og i fag på A-niveau med både en skriftlig og en mundtlig eksamen skal du aflægge en af dem. Hvis du har et ekstra fag på A-niveau, så skal du også aflægge en ekstra eksamen og kommer dermed op på i alt 11 eksamener. Du afvikler typisk 1 eksamen i 1.g og skal ved udgangen af 2.g have afviklet 3 eksamener. Ud over eksamener, så skal du også aflægge både terminsprøver og årsprøver. Det er træning frem mod de rigtige eksamener, men er alle obligatoriske og altså noget du skal deltage i. På HF skal du til eksamen i alle de fag der afsluttes.
 • Særligt om retningslinjer og regler for skriftlig eksamen
  Husk at tjekke Lectio Du har pligt til inden prøvedagen at høre hos din faglærer om, hvorvidt prøven skal afleveres digitalt eller på papir. Du har pligt til inden prøvedagen at orientere dig på lectio, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige prøve foregår. Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter, inden eksamen går i gang. Skolen stiller ikke computere til rådighed. Du skal selv medbringe en computer og du er selv ansvarlig for at den virker og at du kan gå på skolens net. Husk strømforsyningen. Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud. Vær opmærksom på at du ikke kan bruge uret på din mobil under prøven, hvis prøven er uden hjælpemidler, så husk et ur til disse prøver. Sulten undervejs? Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig prøve, men ikke imens. Så husk madpakke! Ingen snak Når prøven går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen. Hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne. Ingen kontakt til omverden Du må udelukkende bruge viden fra internettet i det omfang din faglærer har givet dig lov. Direkte kommunikation med personer eller fora er under ingen omstændigheder tilladt. Du skal sørge for at downloade ordbøger INDEN prøven. Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du søger informationer på nettet eller forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra prøven. Hjælpemidler Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger, noter mv. Hvis den første time af den skriftlige eksamen skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en kuglepen/blyant med. Alle tasker, bøger og mobiltelefoner skal stilles ved prøvelokalets vægge, væk fra dit bord. Du må gerne aflevere første delprøve, og gå i gang med anden del af prøven inden den første time af prøven er gået. Men du må først åbne klappen på din computer og tage dine hjælpemidler frem, når den første time er gået og vagterne giver besked. Ved brandalarm Hvis alarmen går i gang, skal du blive siddende på din plads og afvente vagternes anvisninger. Du må ikke tale med nogen, selv om alarmen er i gang. Husk at skrive dit navn hvis en delprøve skal afleveres på papir ​ Du skal udfylde omslaget, der ligger på dit bord, og du skal lægge din aflevering i omslaget. Desuden skal du nummerere samtlige sider i din aflevering, og på hver side skal antallet af samtlige sider fremgå på denne måde: 2/5, dvs. side 2 af i alt 5 sider. På den sidste side skal du skrive under. Hvis prøven skal afleveres digitalt Følg anvisningerne som afleveringssystemet giver. Der skal altid afleveres i PDF-format. Prøver der afvikles i netprøver er anonyme, så du må ikke skrive navn i dit dokument eller navngive dit dokument med dit navn. Gode råd Husk at gemme din opgave løbende, så du ikke mister noget undervejs Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden Vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt Læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl. Lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre
 • EG Awards
  Til EG’s filmfestival uddeles priser til de bedste medieproduktioner, eleverne har lavet gennem skoleåret. Der er dømt smoking, høje hæle og ægte Cannes-stemning. Det er eleverne der kårer vinderne.
 • Musical
  Til den årlige musicalforestilling laver elever deres helt egen opsætning af et stykke. Det er altid et brag af en forestilling!
 • Caféer og fester
  I løbet af året er der både caféaftener og fester. Det er altid på fredage. Fester og caféer arrangeres i samarbejde med fest- og caféudvalgene. Kun for EG-elever Fester og caféer er kun for skolens elever og du skal vise studiekort for at komme ind.Der er vagter til alle arrangementer, hvor der serveres alkohol. Hvis vagterne vurderer, at elever er for fulde, bliver de enten ikke lukket ind eller sendt hjem. Du må ikke selv medbringe drikkevarer til skolens arrangementer. Alkohol og stoffer Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen - hverken i undervisningstiden eller uden for undervisningstiden. Du må heller ikke møde op til undervisning påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Sker dette alligevel, bliver du sendt hjem og får en skriftlig advarsel. Hvis du bryder skolens alkohol- og rusmiddelpolitik gentagende gange, kan du blive udmeldt af skolen. På studieture og sprogrejser kan aftales særlige regler mellem lærerne og eleverne om eventuel indtagelse af alkohol. Overholdes dette ikke, kan du sendes hjem før tid for egen regning. Til arrangementer, hvor der ikke er undervisning den efterfølgende dag, f.eks. fester om fredagen, er alkohol tilladt. Hvornår er der fest? Caféer er fra kl. 14.00 til 17.00 Aftenfester er oftest fra 19.00 til 24.00
 • Regler for fester på EG
  På Esbjerg Gymnasium holder vi gerne fester for eleverne. Da vi ønsker, at festerne skal være sikre for alle, har vi en række regler, som gælder, når man deltager i EG-fester. Man skal have en gyldig billet for at deltage i festen samt medbringe legitimation. Det er ikke tilladt at medbringe alkohol til festen. Hvis du har medbragt alkohol, konfiskeres alkoholen af vagterne, og du får en advarsel. Gentager dette sig til fremtidige fester, får du karantæne. Det er ikke tilladt at lukke andre ind til festen. Alle skal ind ved hovedindgangen. Hvis du lukker andre ind, bortvises du fra festen og får karantæne til festerne resten af året. Man skal rette sig efter vagternes anvisninger. ​ Hvis vagterne vurderer, at en elevs adfærd ikke er i orden, vil eleven i første omgang få en advarsel. Hvis en elev, som allerede har fået en advarsel, igen har en uacceptabel adfærd, bortvises eleven fra festen. Bortvises en elev fra festen, får eleven karantæne. Om det kun gælder til næste fest eller måske resten af året, afhænger af hvor grov elevens adfærd har været.
 • Frøshow
  Hvert år i maj laver 2hf’erne og 3g’erne et imponerende frøshow. Årets frø bliver kåret.
 • Dimission
  Dimissionen er afgangselevernes allersidste dag på skolen, og den dag de nyudklækkede studenter får udleveret deres eksamensbevis. Bagefter går turen mod Torvet, hvor hesten og alle de andre studenter venter. Hvornår? Dimissionen foregår om formiddagen den sidste fredag inden sommerferien. Studenterne må tage deres nærmeste familie med. Der er ingen tilmelding.
 • Mondrups Movie Theatre
  EG’s Mediefagsfilmklub som viser skæve, skøre og skønne kultfilm.
 • Skoleåret 2024-2025
  Sommerferie: 29. juni - 12. august 2024 (Første skoledag er den 13. august 2024) Efterårsferie: 12. oktober - 20. oktober 2024 Juleferie: 21. december 2024 - 5. januar 2025 Vinterferie: 8. februar - 16. februar 2025 Påskeferie: 12. april - 21. april 2025 Kr. Himmelfartsferie: 29. maj - 1. juni 2025 Pinseferie: 7. juni - 9. juni 2025 Sommerferie: Starter 28. juni 2025
 • Skoleåret 2023-2024
  Sommerferie: 24. juni - 13. august 2023 (Første skoledag er den 14. august 2023) Efterårsferie: 14. oktober - 22. oktober 2023 Juleferie: 21. december 2023 - 3. januar 2024 Vinterferie: 10. februar - 18. februar 2024 Påskeferie: 23. marts - 1. april 2024 Kr. Himmelfartsferie: 9. maj - 12. maj 2024 Pinseferie: 18. maj - 20. maj 2024 Sommerferie: Starter 29. juni
 • Sundhed: Biologi B, Psykologi C, frit B-niveau fag
  Klik her for at se hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til
 • Business: Matematik B, Erhvervsøkonomi C, frit B-niveau fag
  Klik her for at se hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til
 • IT: Matematik B, Informatik C, frit B-niveau fag
  Klik her for at se hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til
 • Mennesker & samfund: Samfundsfag B, Psykologi C, frit B-niveau fag
  Klik her for at se hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til
 • Science: Matematik B, Fysik C, frit B-niveau fag
  Klik her for at se hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til
 • 2. Matematik A, Fysik A, Kemi B
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 1. Matematik A, Kemi A, Fysik B
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 4. Biologi A, Kemi B
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 3. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 7. Samfundsfag A, Engelsk A
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 5. Samfundsfag A, Matematik A, Idræt B
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 6. Samfundsfag A, Matematik A
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 10. Engelsk A, Fransk begynder A, Tysk fortsætter B
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 9. Engelsk A, Italiensk A, Tysk fortsætter B
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 8. Engelsk A, Spansk begynder A, Tysk fortsætter B
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 11. Musik A, Engelsk A
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • 12. Musik A, Matematik A
  Klik her for at se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til
 • Hvilken støtte kan man få?
  Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, er der mulighed for forskellige former for støtte. Hvis du fx er ordblind, kan du få en række kompenserende programmer, som du kan installere på din egen computer. Har du et synshandicap, kan du få dine bøger i punktform. Det er også muligt at få nogle såkaldte sps-timer, hvor du arbejder med at strukturere opgaver, lektier og afleveringer samt hensigtsmæssige strategier, som gør det muligt at følge den almindelige undervisning. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte en af skolens vejledere.
 • Hvordan kan man få støtte?
  En af skolens vejledere søger om støtte via en ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (også kaldet STUK). I ansøgningen beskriver vejlederen de udfordringer, som gør, at du ikke kan følge undervisningen på samme måde som klassekammeraterne. I ansøgningen vedlægges der også dokumentation for funktionsnedsættelsen. Dokumentationen kan være i form af et diagnosepapir fra en læge, en udskrift af din sundhedsjournal eller noget andet materiale fra en offentlig instans, som viser, at du har behov for støtte. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, skal dine forældre eller din værge skrive under på en bemyndigelseserklæring, som er en fuldmagt, der giver skolen lov til at søge om støtte. Derefter sendes ansøgningen ind til STUK, som vurderer, om du er berettiget til støtte. Når STUK har truffet afgørelse om, hvorvidt du kan få støtte, bliver der sendt et brev til skolen og din e-Boks.
 • Hvem kan få støtte?
  På Esbjerg Gymnasium kan du modtage SPS-støtte, som står for specialpædagogisk støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, en kronisk og/eller sjælden sygdom eller tilsvarende svære vanskeligheder, som gør, at du ikke kan følge undervisningen på lige fod med andre elever i klassen. Støtten er kun tilknyttet skolen, og der er hverken tale om specialundervisning, terapi eller behandling. Eksempler på fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan være, at man er ord- eller talblind, har et høre-, syns- eller bevægelseshandicap, ADHD eller autisme. Det kan også være svær depression, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni.
 • Hvornår skal du søge?
  Hvis du allerede i løbet af grundskolen har fået konstateret en funktionsnedsættelse, skal du kontakte Esbjerg Gymnasium, så snart du har fået brev om optagelse. Funktionsnedsættelsen skal være så omfattende, at du har svært ved at følge den almindelige undervisning. Finder du først ud af, at du har brug for hjælpemidler et stykke tid efter din opstart på Esbjerg Gymnasium, skal du kontakte en vejleder så hurtigt som muligt.

En orientering til kommende elever og deres forældre

bottom of page