top of page

Elitekultur godkendelseskriterier

Kulturfagligt

Udøveren skal tilhøre dansk national eller minimum regional elite i sin aldersgruppe inden for sin kunstart eller deltage i masterclasses, forestil­linger, udstillinger, konkurrencer og andet i forbindelse med kunstarten på nationalt/regionalt højeste niveau.

I særlige tilfælde kan der alene foretages en individuel vurdering.

Personligt
 

  • Udøveren skal udvise ansvar, vilje og klar forståelse for rollen som elite­ kulturudøver samt have struktur på hverdagen.

  • Udøveren skal desuden optræde respektfuldt over for andre menne­sker, omgivelser og medier

Procedure for optagelse

Ansøgningsproceduren varetages af den enkelte uddannelsesinstitution i samarbejde med Esbjerg Kulturskole og Esbjerg Kommune.

Der skal ansøges digitalt via et ansøgningsskema på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Som hovedregel vil ansøgningsfristen være medio februar for det kom­mende skoleår, men der kan også ansøges løbende. Kontakt den enkelte uddannelsesinstitution for nærmere information.

Ansøgeren skal vedlægge udtalelse fra underviseren i den pågældende kunstart. Er ansøgeren allerede optaget på et GrundKursus­forløb på Esbjerg Kulturskole eller en talentlinje i en anden kommune, bedes dette oplyses i ansøgningen.

Kulturfaglig kompetencescreening

Hvis ansøgeren allerede er optaget på et GrundKursus­forløb på Esbjerg Kulturskole eller en tilsvarende talentlinje et andet sted, vil ansøgeren som regel kunne optages direkte på Esbjerg Ordningen for Elitekulturudøvere. Ellers skal der foretages en kulturfaglig screening af den ansøgende udøver. Screeningen foretages ved at ansøgeren giver en prøve på sine færdighe­der i den bestemte kunstart over for en relevant kunstfaglig person, hvilket som regel vil være en underviser i den samme kunstart på Kulturskolen.

Optagelse/afslag

Afgørelse om optagelse eller afslag foretages af Kulturskolen og den en­kelte uddannelsesinstitution.

Særlige bestemmelser

Optagelse i Esbjerg Ordningen gælder så længe optagelseskriterierne er opfyldt. Du kan blive optaget i ordningen også selv om du ikke bor i Esbjerg Kommune. I så fald vil det ske mod egen­ betaling. 

Uddannelser der tilbyder ordningen

  • Esbjerg Gymnasium (STX, HF)

  • Rybners (STX, HHX, HTX, HG og EUD)

  • Ribe Katedralskole (STX, HF)

  • Handelsgymnasiet Ribe (HHX)

  • Social – og Sundhedsskolen Esbjerg VUC Esbjerg (voksenuddannelser, HF) 

bottom of page