Screenshot 2021-12-06 at 12.25.54.png
 

   UDDANNELSER  

STX studenterhue

STX

Stx-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du får en bred vifte af fag indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

HF

Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet.

HF3

En HF3 er en fuld hf fordelt over tre år, for dig som på grund af en diagnose har brug for ekstra ro, struktur og støtte i din uddannelse. 

IB studenterhue

IB

The International Baccalaureate Diploma Programme, IB, er en alment dannende international gymnasieuddannelse for unge fra både udlandet og Danmark.

  FOLLOW US #ESBJERGGYMNASIUM