top of page

STX - grundforløb

De første måneder på skolen

På første skoledag starter du i din nye grundforløbsklasse.

I de første tre måneder (grundforløbet) følger du undervisningen i følgende syv fag: Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, 2. fremmedsprog og kreativt valgfag.

Du skal også have undervisning i:

AP – almen sprogforståelse (introduktion til grammatik, latin og hvordan man lærer sprog)
NV – naturvidenskabeligt grundforløb (introduktion til metoder og arbejdsformer i de naturvidenskabelige fag)

AP og NV afsluttes med en eksamen ved afslutningen af grundforløbet.

I løbet af grundforløbet får du en grundig introduktion til, hvilke studieretninger vi udbyder på Esbjerg Gymnasium. Du har selv i høj grad indflydelse på, hvordan du sammensætter dit uddannelsesforløb.

I løbet af de første måneder skal du beslutte, hvilke studieretningsfag du vil vælge.

Til november begynder du i din nye studieretningsklasse sammen med dem, der har valgt samme studieretning som dig selv. Her skal du gå, til du er færdig som student om tre år. I din studieretningsklasse får du de fag som er i din studieretning.

Studieretningsklasse

Mandag i uge 44 starter du i din nye studieretningsklasse. Her handler de første dage om at finde dig til rette i klassen og i fagene. Her er skolens fødselsdagsfest, som holdes en fredag i november, et vigtigt og sjovt bidrag til fællesskabet i klassen, og vi håber, at du kommer.

Studieretningsdage

2 x 2 dage hvor du får mulighed for at prøve udvalgte studieretninger. Du vælger blandt en række ’studieretnings-pakker’, og du besøger 2 ’pakker’, hver ’pakke’ i to dage. Her får du chancen for at kigge nærmere på en række studieretningsfag.

Forældreaften

En aften for dine forældre og for dig. Dine forældre får informationer om skolens studie- og ordensregler, valg af studieretning mm. I har også mulighed for at tale med lærere, der repræsenterer forskellige studieretninger og med studievejlederne, hvis du er i tvivl om, hvilken studieretning du skal vælge.

bottom of page