STX GRUNDFORLØBET  

DE 3 FØRSTE MÅNEDER PÅ SKOLEN

På første skoledag starter du i din nye grundforløbsklasse.

I de første tre måneder (grundforløbet) følger du undervisningen i følgende syv fag: Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, 2. fremmedsprog og kreativt valgfag.

Du skal også have undervisning i:

AP – almen sprogforståelse (introduktion til grammatik, latin og hvordan man lærer sprog)
NV – naturvidenskabeligt grundforløb (introduktion til metoder og arbejdsformer i de naturvidenskabelige fag)

AP og NV afsluttes med en eksamen ved afslutningen af grundforløbet.

I løbet af grundforløbet får du en grundig introduktion til, hvilke studieretninger vi udbyder på Esbjerg Gymnasium. Du har selv i høj grad indflydelse på, hvordan du sammensætter dit uddannelsesforløb.

I løbet af de første måneder skal du beslutte, hvilke studieretningsfag du vil vælge.

Til november begynder du i din nye studieretningsklasse sammen med dem, der har valgt samme studieretning som dig selv. Her skal du gå, til du er færdig som student om tre år. I din studieretningsklasse får du alle de fag, du skal følge resten af 1.g sammen med din nye studieretningsklasse.

STUDIERETNINGSKLASSE

Mandag i uge 44 starter du i din nye studieretningsklasse. Her handler de første dage om at finde dig til rette i klassen og i fagene. Her er skolens fødselsdagsfest, som holdes en fredag i november, et vigtigt og sjovt bidrag til fællesskabet i klassen, og vi håber, at du kommer.

STUDIERETNINGSFOLDER

En folder hvor du løbende skriver dine overvejelser om dit studieretningsvalg. Du og din lærer bruger folderen som udgangspunkt for evalueringssamtalen. Din kontaktlærer indsamler studieretningsfolderen før evalueringssamtalen.

STUDIERETNINGSDAGE

2 x 2 dage hvor du får mulighed for at prøve udvalgte studieretninger. Du vælger blandt en række ’studieretnings-pakker’, og du besøger 2 ’pakker’, hver ’pakke’ i to dage. Her får du chancen for at kigge nærmere på en række studieretningsfag.

EVALUERINGSSAMTALE

En samtale med en af dine lærere, hvor I taler om dine overvejelser og de spørgsmål du måske har omkring dit endelige studieretningsvalg.

FORÆLDREAFTEN

En aften for dine forældre og for dig. Dine forældre får informationer om skolens studie- og ordensregler, valg af studieretning mm. I har også mulighed for at tale med lærere, der repræsenterer forskellige studieretninger og med studievejlederne, hvis du er i tvivl om hvilken studieretning du skal vælge.

TUR TIL KØBENHAVN

Sammen med din klasse og de andre nye elever skal du på tur til København. I overnatter på vandrehjem i midtbyen

UGE 33

Din klasse får besøg af en studievejleder

UGE 34

Din klasse deltager i et fællesarrangement omkring valg af studieretning, og I får udleveret studieretningsfolderen

UGE 36

Studieretningsdage, hvor du har mulighed for at besøge forskellige studieretninger

UGE 37

Udfyldt studieretningsfolder afleveres

UGE 39

UGE 4

Evalueringssamtale med en af dine lærere

Tur til København med overnatning på vandrehjem i midtbyen