top of page

   STX GRUNDFORLØBET  

DE 3 FØRSTE MÅNEDER PÅ SKOLEN

På første skoledag starter du i din nye grundforløbsklasse.

I de første tre måneder (grundforløbet) følger du undervisningen i følgende syv fag: Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, 2. fremmedsprog og kreativt valgfag.

Du skal også have undervisning i:

AP – almen sprogforståelse (introduktion til grammatik, latin og hvordan man lærer sprog)
NV – naturvidenskabeligt grundforløb (introduktion til metoder og arbejdsformer i de naturvidenskabelige fag)

AP og NV afsluttes med en eksamen ved afslutningen af grundforløbet.

I løbet af grundforløbet får du en grundig introduktion til, hvilke studieretninger vi udbyder på Esbjerg Gymnasium. Du har selv i høj grad indflydelse på, hvordan du sammensætter dit uddannelsesforløb.

I løbet af de første måneder skal du beslutte, hvilke studieretningsfag du vil vælge.

Til november begynder du i din nye studieretningsklasse sammen med dem, der har valgt samme studieretning som dig selv. Her skal du gå, til du er færdig som student om tre år. I din studieretningsklasse får du alle de fag, du skal følge resten af 1.g sammen med din nye studieretningsklasse.

STUDIERETNINGSKLASSE

Mandag i uge 44 starter du i din nye studieretningsklasse. Her handler de første dage om at finde dig til rette i klassen og i fagene. Her er skolens fødselsdagsfest, som holdes en fredag i november, et vigtigt og sjovt bidrag til fællesskabet i klassen, og vi håber, at du kommer.

STUDIERETNINGSFOLDER

En folder hvor du løbende skriver dine overvejelser om dit studieretningsvalg. Du og din lærer bruger folderen som udgangspunkt for evalueringssamtalen. Din kontaktlærer indsamler studieretningsfolderen før evalueringssamtalen.

STUDIERETNINGSDAGE

2 x 2 dage hvor du får mulighed for at prøve udvalgte studieretninger. Du vælger blandt en række ’studieretnings-pakker’, og du besøger 2 ’pakker’, hver ’pakke’ i to dage. Her får du chancen for at kigge nærmere på en række studieretningsfag.

EVALUERINGSSAMTALE

En samtale med en af dine lærere, hvor I taler om dine overvejelser og de spørgsmål du måske har omkring dit endelige studieretningsvalg.

FORÆLDREAFTEN

En aften for dine forældre og for dig. Dine forældre får informationer om skolens studie- og ordensregler, valg af studieretning mm. I har også mulighed for at tale med lærere, der repræsenterer forskellige studieretninger og med studievejlederne, hvis du er i tvivl om hvilken studieretning du skal vælge.

TUR TIL KØBENHAVN

Sammen med din klasse og de andre nye elever skal du på tur til København i uge 16.

Din klasse får besøg af en studievejleder

Din klasse deltager i et fællesarrangement omkring valg af studieretning, og I får udleveret studieretningsfolderen

Studieretningsdage, hvor du har mulighed for at besøge forskellige studieretninger

Udfyldt studieretningsfolder afleveres

Evalueringssamtale med en af dine lærere

Forældreaften den 28. september 2023

Endelig valg af studieretning

Grundforløbsprøver

Start i nye studieretningsklasser

UGE 33

UGE 34

UGE 36

UGE 37

UGE 39

UGE 39

UGE 40

UGE 43

UGE 44

bottom of page