top of page

Særlige forløb

6 særligt tilrettelagte gymnasieforløb
 

Esbjerg Gymnasium udbyder 6 særligt tilrettelagte gymnasieforløb. Det drejer sig om forløb inden for idræt (Team Danmark og Eliteidræt Esbjerg), musik (MGK), billedkunst (BGK), teater (TGK) og tværGK. Tanken er i alle tilfælde at gøre det muligt for unge at gennemføre en gymnasieuddannelse med et godt resultat, samtidig med at de dyrker en tidskrævende hobby på højt plan.

Hvordan gennemføres de 3- eller 4-årige forløb?

I praksis medfører de 3- eller 4-årige forløb, at man i sidste ende får en helt normal studentereksamen (hf eller stx), hvor timerne er fordelt over 3 eller 4 år i stedet for 2 eller 3 år.

For stx-elever gælder det, at der i hele 1.g læses med normalt timetal, for at man kan afgøre, om man har valgt den rigtige studieretning. I januar måned i 1.g bliver man bedt om at tage stilling til, om man ønsker at tage sin uddannelse over 3 år eller 4 år. Man kan frit vælge studieretning, men man må regne med, at man får nogle mellemtimer, hvis man vælger et 4-årigt forløb. Disse huller i skemaet skal man lære at udnytte til at læse lektier i, så man får fuldt udbytte af det nedsatte timetal.

På HF udbydes 3-årige forløb. Her falder timetallet allerede fra første skoledag, der udskydes med andre ord fag fra såvel 1. hf og 2. hf til 3. hf. 

Elitekultur

Foto: Niels Linneberg

Særlige forløb med musik (MGK), billedkunst (BGK), teater (TGK) eller tværGK
 

Optagelse på Esbjerg Kulturskoles MGK, BGK, TGK eller tværGK giver mulighed for at strække sit gymnasieforløb over 4 år, men man kan også vælge at gennemføre uddannelsen normalt på 3 år. Det skal fremgå klart af uddannelsesplanen, hvis man ønsker at komme på en af de 4 ordninger.

Er man interesseret i MGK, BGK, TGK eller tværGK skal man henvende sig til Esbjerg Kulturskole med henblik på information om datoer for orienteringsmøder og optagelsesprøver.

I øvrigt skal man ansøge helt normalt om optagelse på gymnasiet.

Eliteidræt Esbjerg forløb for eliteidrætsudøvere
 

Fra 2009 er der i samarbejde med Esbjerg Kommune etableret en ordning, som giver eliteidrætsudøvere godkendt af Eliteidræt Esbjerg mulighed for at deltage i morgentræning, samlinger og konkurrencer i skoletiden. Til ordningen er knyttet en mentor, der skal sørge for, at den enkelte holder en fornuftig balance mellem idræt og skolegang. Eliteidræt Esbjerg betaler for supplerende undervisning, m.m., i det omfang, det skønnes nødvendigt af skolens mentor.

Team Danmark forløb for eliteidrætsudøvere
 

Hvis man er idrætsudøver på talent- eller topplan og har ambitioner både med sin idræt og sin uddannelse, kan man ansøge om Team Danmark godkendelse. Godkendelsen fra Team Danmark skal typisk være på plads i midten af januar, så man skal være tidligt ude! Klub eller træner kan hjælpe med dette. Det skal fremgå klart af uddannelsesplanen, hvis man søger en Team-ordning, hvad end man er optaget eller blot agter at søge på et senere tidspunkt.

Er man blevet Team Danmark godkendt medfører det for det første, at man kan få lov til at strække sit gymnasieforløb over 4 år, men man kan også vælge at gennemføre uddannelsen normalt over 3 år. For det andet gives lovligt fravær i forbindelse med deltagelse i træningssamlinger og konkurrencer godkendt af den lokale Team Danmark-koordinator. For det tredje betaler Team Danmark for nødvendig supplerende undervisning som erstatning for mistet skolegang i forbindelse med deltagelse i samlinger eller konkurrencer.

Eliteidræt
bottom of page