top of page

HF - de første måneder

På første skoledag starter du i din nye HF-klasse, som du skal følge i 2 år.

Det første år på HF følger du undervisningen i en række obligatoriske fag:
 

  • Dansk

  • Engelsk

  • Matematik

  • Naturvidenskabeligfaggruppe (NF)

  • Kultur- og samfundsfaggruppe (KS)

  • Idræt eller et praktisk-musiskfag (Afsluttes efter det første halve år)


I løbet af dit første år, skal du vælge en fagpakke, der har din særlige interesse, og som passer med dit mål for videreuddannelse. Du skal vælge i slutningen af januar, men allerede i løbet af efteråret begynder du af få information om fagpakkerne og om valg af fagpakke.

Andet år på HF har du undervisning i 2 fagpakkefag og et valgfag. Du fortsætter også undervisningen i nogle af de obligatoriske fag:
 

  • Dansk

  • Engelsk

  • Kultur- og samfundsfaggruppe

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag på HF er: dansk, engelsk, matematik, den naturvidenskabelige faggruppe (NF), der består af fagene biologi, geografi og kemi samt den kultur og samfundsvidenskabelige faggruppe (KS), der består af fagene historie, religion og samfundsfag.

Hertil kommer, at alle elever skal vælge mellem idræt eller et praktisk musisk fag (billedkunst, design og arkitektur, drama, musik eller mediefag). De obligatoriske fag, der er fælles for alle, står helt centralt i HF-uddannelsen. De giver dig en bred og almen viden og omfatter de fleste timer i uddannelsen.

Forældreaften

En aften for dine forældre. De kan tale med nogle af klassens lærere. Dine forældre får også informationer om skolens liv,  studie- og ordensregler, valg af fagpakke mm.

bottom of page