top of page

   HF- DE FØRSTE MÅNEDER  

På første skoledag starter du i din nye HF-klasse, som du skal følge i 2 år.

Det første år på HF følger du undervisningen i en række obligatoriske fag:
 

  • Dansk

  • Engelsk

  • Matematik

  • Naturvidenskabeligfaggruppe (NF)

  • Kultur- og samfundsfaggruppe (KS)

  • Idræt eller et praktisk-musiskfag (Afsluttes efter det første halve år)


I løbet af dit første år, skal du vælge en fagpakke, der har din særlige interesse, og som passer med dit mål for videreuddannelse. Du skal vælge i slutningen af januar, men allerede i løbet af efteråret begynder du af få information om fagpakkerne og om valg af fagpakke.

Andet år på HF har du undervisning i 2 fagpakkefag og et valgfag. Du fortsætter også undervisningen i nogle af de obligatoriske fag:
 

  • Dansk

  • Engelsk

  • Kultur- og samfundsfaggruppe

FORÆLDREAFTEN

En aften for dine forældre. De kan tale med nogle af klassens lærere. Dine forældre får også informationer om skolens liv,  studie- og ordensregler, valg af fagpakke mm.

FAGPAKKER

På Esbjerg Gymnasium er der disse forskellige fagpakker at vælge imellem.

FAGPAKKE-FOLDER

En folder hvor du løbende skriver dine overvejelser om dit fagpakkevalg. Du og din lærer bruger folderen som udgangspunkt for en evalueringssamtale.

EVALUERINGSSAMTALE

En samtale med en af dine lærere, hvor I taler om dine overvejelser og de spørgsmål du måske har omkring dit endelige fagpakkevalg.

OBLIGATORISKE FAG

De obligatoriske fag på HF er: dansk, engelsk, matematik, den naturvidenskabelige faggruppe (NF), der består af fagene biologi, geografi og kemi samt den kultur og samfundsvidenskabelige faggruppe (KS), der består af fagene historie, religion og samfundsfag.

Hertil kommer, at alle elever skal vælge mellem idræt eller et praktisk musisk fag (billedkunst, design og arkitektur, drama, musik eller mediefag). De obligatoriske fag, der er fælles for alle, står helt centralt i HF-uddannelsen. De giver dig en bred og almen viden og omfatter de fleste timer i uddannelsen.

VALGFAG

Valgfagene giver dig mulighed for at fordybe og specialisere dig i fag ud over de fag, du får i din fagpakke. Du skal i løbet af 1. HF vælge et valgfag. Også her vil du forinden få en grundig vejledning af dine lærere og din studievejleder.

PROJEKT- OG PRAKTIKPERIODER

Undervejs i dit uddannelsesforløb bliver der afviklet 4 projekt-og praktikforløb. Disse 4 forløb vil blive brugt til faglig fordybelse, hvor der skal løses konkrete og virkelighedsnære problemstillinger i fag- og faggrupper gennem en kombination af praktisk ”felt-arbejde” og den faglig undervisning.

TUR TIL KØBENHAVN

Sammen med din klasse og de andre nye elever skal du på tur til København.

Forældreaften den 28. september 2023

Tur til København med en overnatning på vandrehjem i midtbyen

Din klasse får besøg af en studievejleder, og I får udleveret fagpakkefolderen 

Din klasse deltager i et fællesarrangement omkring valg af fagpakke

Evalueringssamtale med en af dine lærere

Valg af fagpakke

Valg af valgfag

UGE 39

UGE 44

NOVEMBER

JANUAR

UGE 2

UGE 3

UGE 4

bottom of page