top of page

   ELITEIDRÆT  

Elitekultur- og idrætslever

ELITEIDRÆT PÅ EG

Esbjerg Gymnasium -  Team Danmark uddannelsespartner og med i netværket Eliteidrætsgymnasier.dk

Eliteidræt.png
Læs vores Eliteidrætsbrochure

Som eliteidrætselev tilbydes du to ordninger:

Team Danmark

Team Danmark-ordningen tilbydes atleter på national eliteniveau, og atleterne tilbydes blandt andet følgende:
 

  • Et års forlængelse af den valgte uddannelse

  • Supplerende undervisning

  • Godskrevet fravær ved aktiviteter I forbundsregi

  • Idrætsmentor


Optagelse på ordningen sker via Team Danmarks hjemmeside

Eliteidræt Esbjerg

Eliteidræt Esbjerg-ordningen tilbydes atleter på lokalt eliteniveau bosat i Esbjerg Kommune, og atleterne på ordningen tilbydes blandt andet følgende:
 

  • Buddy-ordning

  • Supplerende undervisningstimer

  • Godskrevet fravær for aktiviteter i klubregi

  • Sociale aktiviteter

  • Støtte til andre skønnede behov


Optagelse på ordningen sker via Eliteidræt Esbjergs hjemmeside

IDRÆTSKOORDINATOR
Idrætskoordinator Lotte Haandbæk

Lotte Haandbæk

bottom of page