VEJLEDNING & HJÆLP  

Kontaktlærer


Alle klasser har en kontaktlærer.

Din kontaktlærer skal blandt andet koordinere klassens skriftlige arbejde.

Ikke som klasselæreren i folkeskolen

I gymnasiet er din kontaktærer ikke som den klasselærer, du kender fra folkeskolen. Kontaktlæreren har f.eks. meget mindre kontakt til dine forældre end i folkeskolen.

Derfor er det din opgave at fortælle dine forældre, hvad der foregår i dit skoleliv - lige fra dine karakterer til dit fravær, og om du skal på ekskursion.

I mere alvorlige tilfælde kontakter vi dog dine forældre, så længe du er under 18 år.
Læsevejledning


EG har en læsevejleder, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder.

Læsevejlederen screener elever i 1g, 1HF & pre-IB. For elever, der har brug for at blive bedre, tilbyder læsevejlederne målrettet hjælp. Det kan f.eks. være tilbud om en særlig it-rygsæk til ordblinde eller hjælp til lektier.

Hvordan får man læsevejledning?

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen. Men elever kan også henvende sig direkte via mail.

Læsevejlederen har kontortid efter aftale, hvor de giver støtte til lektielæsningen mere generelt. Man kan booke en tid hos læsevejlederne via mail, skrive en besked på Lectio - eller kigge forbi læsevejlederens kontor (005). Læsevejlederen på EG hedder Bodil Frandsen (BAF). Hendes mail er baf@egonline.dk

Hvad er læsevejledning?

Læsevejledning er vejledning i at blive en bedre læser. Du kan lære at øge din læsehastighed, du kan forbedre din evne til at forstå teksters indhold, og måske blive bedre til at koncentrere dig og stille skarpt, når du læser. Der er altså fokus på:

  • Læsehastighed
  • Læseforståelse
  • Koncentration

Du kan også få hjælp til at formulere dig sprogligt i dansk - både mundtligt og skriftligt.

Læs mere om læsevejledningen i vores studiestøttecenter her
Studievalg til videregående uddannelse


Vejlederen på Esbjerg Gymnasium hedder Merete Østergaard, og du kan se øverst i det skema i Lectio, hvornår hun er på skolen.

I træffetiden kan du få hjælp, hvis du er i tvivl om valg af videregående uddannelse og erhverv, eller du har spørgsmål til videregående uddannelser eller gymnasiel supplering.

Alle elever er velkomne til at kigge forbi eller booke tid på forhånd.

Læs mere på www.studievalg.dk/sydjylland
Studievejledning


Du kan læse om vores studievejledning her