SRP (STX)

Du begynder på din SRP allerede i september og slutter med 2 ugers intensiv skrivning i december.

 

I SRP vælger du selv emnet for opgaven. Du skal også vælge de to fag, du vil skrive SRP i.

 

Valg af fag og emne står du ikke helt alene med. Dine lærere kan give dig gode råd om, hvordan du kan bruge fagene.

 

 

Brug begge fag i din SRP

 

De to fag behøver ikke vægte lige meget i opgaven, men der skal indgå fagligt stof og metode fra begge fag. 

 

Når du vælger dit emne, er det vigtigt, at opgaven kun kan besvares, hvis du er nødt til at bruge begge fag.

 

Du må gerne tage udgangspunkt i emner, som du allerede har arbejdet med i undervisningen. Men du må ikke genbruge f.eks. specifikke tekster/rapporter/forsøg. 

 

 

Hvilke fag kan du skrive SRP i?

 

SRP skal tage udgangspunkt i et af de to studieretningsfag på A-niveau, kombineret med et andet fag på mindst B-niveau. Du kan ikke vælge fag på C-niveau.

 

Når du har valg dine fag, skal du aflevere en blanket med dine fagvalg i administrationen.

 

 

Vejledning

 

Du kan ønske din faglærer som vejleder, men du kan ikke altid regne med at ønsket kan opfyldes.

 

Vejledningen planlægges af dig og dine vejledere i fællesskab. Det er vigtigt at du reagerer på henvendelser fra dine vejledere, og at du også selv tager kontakt.

 

 

Problemformuleringen 

 

På det sidste skemalagte vejledningsmøde mellem dig og dine vejledere, skal du komme med dit eget forslag til en problemformulering, som du kan diskutere med dine vejledere. Dine vejledere formulerer herefter den endelige problemformulering, som du først får udleveret, når skriveperioden går i gang.

 

Du kan ikke forvente, at dine vejledere finder tekster eller andet materiale til dig. 

 

Til gengæld hjælper de dig gerne med at se på det materiale, du selv har fundet.

 

 

Deadlines

Vær opmærksom på deadlines for

  • aflevering af selve SRP.

 

 

Karakter

  • Du får en karakter for din opgave. Ingen udtalelse.

  • Din karakter vægter dobbelt på eksamensbeviset.

  • Karakteren gives på baggrund af, om du har besvaret problemformuleringen, og hvordan du har brugt begge fag.

 

 

Sygdom

  • Du skal ringe til skolen ml. kl. 8.00 - 9.00 samme dag.

  • Skolen kræver dokumentation i form af lægeerklæring. Du skal selv betale for lægeerklæringen, og du kan få udleveret erklæringen, som du skal have med til lægen, i administrationen.

  • Er du kun syg et par dage, får du forlænget din skriveperiode.

  • Er du syg i flere dage, skal du skrive SRP om og får en ny opgaveformulering.

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020