Skriftlige afleveringer

Oversigten over skriftlige afleveringer kan du se i Lectio.

 

Er opgaven

  • mere end 4 elevtimer, er opgaveformuleringen på Lectio 14 dage før, den skal afleveres.

  • på 4 elevtimer eller mindre, er opgaveformuleringen på Lectio en uge før.

 

Arbejder du med opgaven i undervisningen, kan der være kortere frist.

 

Hvis du synes, at læreren har afsat for lidt elevtid til en opgave, så tal med faglæreren.

 

Hvis en klasse har mere end 12 timers elevtid på en uge, skal klasserepræsentanten tage det op med kontaktlæreren.

 

Feedback på opgaven

 

Læreren skal give feedback på opgaver, der er afleveret til tiden, inden eleven skal aflevere den næste.

 

Feedback sker som udgangspunkt senest 14 dage efter afleveringsfristen.

 

Studiebog (HF)

Der oprettes en elektronisk studiebog til HF’ere i Lectio. Den følger eleven gennem hele uddannelsen.

 

Formålet med studiebogen er, at man får mulighed for at opstille mål for sit uddannelsesforløb og sammen med sin tutor kan vurdere, hvorvidt man når sine mål, og hvornår der f.eks. skal opstilles nye mål for studieforløbet. Grundlaget for arbejdet med studiebogen er de studiekompetencer, som vi på EG ønsker, vores elever skal opnå gennem skoleforløbet.

Studieplan

Hvert fag har en studieplan, hvor du kan se, hvad der skal ske det næste halve år i faget. 

 

Du finder dit fags studieplan i Lectio på forsiden.

 

Studietur (STX)

I 3.g kan du tage med på studietur. Rejserne koster mellem 3.000-4.000 kr. afhængig af, hvor rejsen går hen. Rejserne betales af eleverne selv af tre omgange.

 

3.g'ernes studierejser ligger i uge 38.

 

Skulle der være elever, der ikke kan deltage, vil der blive arrangeret et særligt forløb på skolen.

 

Tutor & tutorsamtaler (HF)

På HF får du en tutor. Det er en af dine faglærere som hjælper dig med råd og vejledning omkring dine studier. Det kan være alt fra at få styr på notaterne til hvordan du når de faglige mål du sætter dig. Det er også her din indsats i undervisningen bliver evalueret.

 

Du bliver indkaldt til fire samtaler om året, men du kan også bede om en ekstra samtale hvis der er nogle studiemæssige ting du står og mangler hjælp til.

 

Undervisningsbeskrivelser

Ved skoleårets slutning laver faglæreren en undervisningsbeskrivelse for hvert fag. Her kan du se, hvad klassen har læst og arbejdet med i løbet af skoleåret. Undervisningsbeskrivelsen ligger på Lectio.

 

Det er det indhold, du kommer til eksamen i.

 

Du kan se undervisningebeskrivelsen 14 dage før eksamensplanen offentliggøres. I fortsætterfag kan du se den en uge før sidste skoledag.

 
 

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020