AP - Almensprogforståelse (STX)

AP er en introduktion til sprog i gymnasiet.

 

Faget skal bygge bro mellem den viden om grammatik og sprog, som du har fra grundskolen (1.-9. klasse), og den viden, som er nødvendig i gymnasiets sprogfag (inkl. dansk).

 

I gymnasiet lægger vi større vægt på både sproglig korrekthed og på sprogbeskrivelse, end du sikkert er vant til fra grundskolen.

 

Hvad lærer du i AP?

 

I AP arbejder du med mange emner, men nogle bliver kun berørt overfladisk. Du vender dog tilbage til emnerne senere i dansktimerne og sprogfagene. 

 

  • Grammatik

  • Forskelle mellem skrift og tale

  • Sammenhængen mellem sprog og kultur

  • Fællestræk i forskellige sprog  

 

Latin i AP

 

AP består af to dele - en almendel og en latindel. I latindelen bliver du klædt på til at blive bedre til at lære sprog. Du skal altså ikke lære at tale latin.

 

Du har typisk to lærere til AP: en sproglærer (som har alle elever i klassen til det samme sprog) og en latinlærer.

 

Eksamen i AP

 

Du afslutter AP med en intern eksamen lige før juleferien.

 

Karakteren kommer til at stå på dit eksamensbevis, men den tæller ikke med i gennemsnittet.

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020