En introduktion til stx for årgang 2018-2019

 

Nedenstående oversigt er ment som en hjælp til at få overblik over de kommende 3 år og de mange forskellige aktiviteter I møder på stx. Ud over den almindelige undervisning i dine fag, foregår der nemlig en lang række andre obligatoriske aktiviteter. Det er altså aktiviteter som du skal deltage i.

 

 

1. Særlige Faglige Aktiviteter (SFA)

 

I løbet af dine 3 år på stx skal du afvikle i alt 130 timer undervisningstid som særlige faglige aktiviteter. Langt de fleste timer (80 timer) anvendes til at arbejde med skriftlige produkter på klassen i de forskellige fag (dansk, engelsk og studieretningsfag på A-niveau). De resterende 50 timer fordeler sig på andre typer af undervisning. Disse aktiviteter er listet op i nedenstående opdelt efter årgang.

 

1.g grundforløbet

 

Introduktion til fakulteter:

I løbet af 3 eftermiddage bliver I efter eget valg præsenteret for et fakultet (musik, sprog, samfundsvidenskab eller naturvidenskab)

 

2.g uge 43      

Studieretningsprofilering:

Hele ugen bliver brugt til at arbejde med et tværfagligt tema relevant for din studieretning. Det kan være i både studieretningsfag og obligatoriske fag.

 

2./3.g 

Deltagelse i konkurrence eller anden problemorienteret projekt i studieretningsfag:

I løbet af enten 2.g eller 3.g deltager din studieretning i en eller flere konkurrencer knyttet til studieretningsfagene eller arbejder på anden måde med en afgrænset problemstilling knyttet til din studieretning.

 

2./3.g 

Individuelt forløb valgt ud fra katalog:

I starten af 2.g bliver du præsenteret for et katalog af tilbud, hvoraf du skal vælge et tilbud. Det kan være alt lige fra ølbrygning til skrivekursus og ekstra støtte i matematik. Forløbet strækker sig over en periode svarende til 8 moduler, men kan både foregå som enkelte moduler eller dobbeltmoduler, og vil delvist ligge efter almindelig undervisningstid.

 

2. FlerFaglige Forløb (FFF)

 

Som optakt til den store opgave i 3.g (SRP) skal du igennem de 3 år på stx arbejde med en række flerfaglige forløb, hvor du i mindre bidder kvalificeres til at skrive den store opgave. Ud over formalia i større opgaver, så skal du også arbejde med innovation og ikke mindst videnskabsteori. I samtlige af forløbene i 2. og 3.g bliver du således undervist i videnskabsteori og skal afhængigt af fag også arbejde med fagenes metoder i de flerfaglige forløb. Undervejs er der træningsopgaver i form af DHO i 1.g og SRO i 2.g. I nedenstående liste kan du se en samlet oversigt over de flerfaglige forløb på EG.

 

1.g uge 10      

Innovation (kunstnerisk fag + engelsk):

Der er mulighed for at inddrage innovation i din SRP i 3.g. Dette forløb introducerer dig til begrebet innovation, og du vil blive præsenteret for den innovative proces. Forløbet strækker sig over 1 uge og afsluttes med en fremlæggelse og evaluering af dit arbejde.

 

1.g uge 21-22:

DHO (dansk + historie):

Optakt på 6 moduler i hvert fag og derefter 3 dage undervisningsfri til at skrive opgaven. Opgaven forsvares mundtligt som en årsprøve i eksamensperioden.

 

2.g uge 50-51:

Matematik + andet studieretningsfag (tresproglig studieretning vælger blandt studieretningsfag):

Dette flerfaglige forløb bliver det første forløb med fokus på videnskabsteori. Derudover arbejdes der på udvalgte afsnit af SRP.

 

2.g uge 6+10:

SRO (mindst 1 studieretningsfag i samspil med andet fag):

Optakt på 3 dage og derefter 3 undervisningsfrie dage til at skrive opgaven. Alle formalia til SRP skal opfyldes, men der skal være et særligt fokus på videnskabsteori.

 

3.g uge 38:

Studierejse (2 af klassens fag vælges i samråd mellem klassens lærere og elever):

Flerfagligt forløb på 5 dage med rejse til en europæisk destination. Der skal arbejdes med både enkeltfaglige og flerfaglige problemstillinger.

 

3.g uge 50-51:

Studieretningsfag + obligatorisk fag:

Det sidste flerfaglige forløb inden SRP. Her arbejdes med videnskabsteori og udvalgte afsnit af SRP.

 

3.g marts-april:

SRP (mindst et studieretningsfag i samspil med et andet fag):

Vejledning i perioden op til og derefter 2 uger undervisningsfri til at skrive opgaven.

 

 

3. Digital dannelse

 

I løbet af dine 3 år på stx skal du arbejde med digital dannelse. Digital dannelse inddeles i forskellige områder og handler om alt fra adfærd på digitale medier og informationssøgning til at lave orden i sin mappestruktur og anvende digitale værktøjer samt skabe digitale produktioner. I nedenstående liste kan du se en samlet oversigt over de forskellige aktiviteter.

 

  • 1.g uge 35-36: Forstyrrelser fra digitale medier

  • 1.g uge 38-39: Mappestruktur og lagring i sky

  • 1.g uge 48-49: Digital dannelse og sociale medier

  • 1.g uge 18-19: Informationssøgning 1

 

  • 2.g uge 2-3:     Informationssøgning 2

  • 2.g uge 4-6:     Workshop i digitale værktøjer (udbydes som individuelt forløb)

 

  • 3.g uge 4-6:     Workshop i digitale værktøjer (udbydes som individuelt forløb)

  • 3.g uge 5: Informationssøgning 3

 

 
4. Studievalg Syd og Studievejledningen

 

Såvel Studievalg Syd som studievejledningen vejleder på klassen i forbindelse med valg af studieretning, valgfag og overgangen til de videregående uddannelser. Du kan også opsøge individuel vejledning hos både Studievalg Syd og Studievejledningen. Du kan læse mere om studievejledningen på vores hjemmeside (esbjerggymnasium.dk), og Studievalg Syd på deres hjemmeside (ug.dk/studievalg).

 

 

5. EG time

 

På EG vil du igennem alle 3 år have EG timer. I EG timerne er du sammen med din kontaktlærer og I bruger timerne på at snakke om trivsel og det professionelle læringsmiljø. Derudover kan der være praktiske beskeder og meget andet.

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020