top of page

   STUDIEVEJLEDNINGEN  

Studievejledere

HVEM ER VI?

Studievejledningen på EG består af Birgitte, Kamilla, Lotte, Pernille og Bodil. Som elev på EG er du automatisk tilknyttet en studievejleder. Hvem der er din studievejleder, fremgår af Lectio.

Mønter og pengesedler

SU

Du er berettiget til SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, og satsen på din SU er afhængig af din forældres indkomst.

 

Ansøgningen kan tidligst sendes afsted en måned før den måned, du kan få SU fra.

PSYKOLOG

På EG har studievejledningen et samarbejde med en psykolog, der er tilknyttet Psykologisk Center for Børn og Unge i Esbjerg.

Inden vi henviser en elev, vil vi altid afholde mindst et par samtaler for at få vurderet, om eleven har brug for yderligere hjælp i form af psykologsamtaler. Det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om et behandlingstilbud, men du får mulighed for at få 1 til 3 rådgivningssamtaler med en psykolog, der hjælper dig med at sætte ord på dine problemer.

I nogle tilfælde henvises videre til yderligere støtte og hjælp i et andet regi. Samtalerne foregår i skoletiden på EG.

TRÆFFETIDER

Studievejledernes træffetider findes på Lectio. Klik på ‘Lokaler’ og vælg ‘Studievejledningskontor’ for at se træffetiderne. Studievejledningen er åben for alle elever i disse timer.

Hvis du har brug for en længere samtale, vil vi anbefale, at du skriver en besked til din studievejleder på Lectio, hvorefter din studievejleder vil booke en tid til samtale

bottom of page