top of page

   RUMREJSER - HVAD KRÆVES DER?   

Spacetravel

Målgruppe: 8. klasse

Fag: Fysik og kemi

Varighed: 3 timer

Formål: 

Gennem forskellige aktiviteter at blive klogere på, hvad der kræves for at bosætte sig i rummet.

Arbejdsformer: 

Teoretisk oplæg på klassen, laboratoriearbejde i grupper og en forestilling i skolens cosmodome.

 

Praktisk arbejde i klasse og i laboratorie

  • Aktivitet 1: Rumdragten - materiale og nedkøling

  • Aktivitet 2: Størrelse på planeter

  • Aktivitet 3: Styrke på planeterne i forhold til på jorden

Tilmelding: 

Niels Egebjerg, ne@esbjerggymnasium.dk

Beskrivelse: 

Der laves forskellige undersøgelser i skolens laboratorium, hvor eleven kommer til at lære om væskekøling i rumdragter og rumdragtens opbygning. Eleven får også en forståelse for det nære solsystem og størrelsen af planeterne i solsystemet i forhold til månen. Tilmed kommer eleven under besøget en tur i Esbjerg Gymnasiums specielle biograf ”Cosmodomen”, hvor man kan ”flyve” i rummet, her kommer eleven på en rejse til månen, eleven vil her kunne koble aktiviteterne i laboratoriet til oplevelserne i filmen, og eleven kommer til at flyve rundt og se jorden på en ny måde.

bottom of page