Vi har reserveret en plads til dig på EG

Som udgangspunkt betyder den nye gymnasiereform, at ingen er optaget på gymnasiet før at deres afgangseksamen er afsluttet. Men opfylder du kravene, er pladsen din. På grafikken nedenunder kan du se, hvilke karakterer du skal have og hvilke krav du skal opfylde for at blive optaget. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at ringe til os på 7514 1300

STX

HF fra 9. klasse

STX

HF fra 10. klasse

HF fra 9. klasse

* Dine prøvekarakterer fra 10. klasse kan eventuelt forbedre dit gennemsnit fra 9. klasse.

 

Eksempel: Hvis du fik 4 i skriftlig dansk ved prøven i 9. klasse, men 10 i skriftlig dansk ved prøven i 10. klasse, kan du skifte dit 4-tal ud med 10-tallet, og dermed forbedre dit gennemsnit fra afgangsprøven i 9. klasse.

HF udefra

Søger du HF, og kommer du ikke fra enten 9. eller 10. klasse, skal du til en samtale. Herefter kan du optages udfra en standardiseret vurdering*.

*Standardiseret vurdering

§ 23. Institutionen påbegynder snarest muligt en standardiseret vurdering af ansøgeren, hvis ansøgerens

optagelse på uddannelsen efter § 12, stk. 3, i lov om de gymnasiale uddannelser forudsætter dette.

Stk. 2. Institutionen skal inddrage følgende elementer i den standardiserede vurdering af ansøgerens

faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen:

1) Om ansøgeren, hvis denne havde søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse,

efter institutionens vurdering ville have haft retskrav på optagelse på uddannelsen. Hvis institutionen

vurderer, at ansøgeren ville have haft retskrav på optagelse, indgår dette med betydelig vægt i vurderingen.

2) Om ansøgeren efter 9. eller 10. klasse har deltaget i uddannelsesaktiviteter, der har udviklet ansøgerens

forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

3) Om ansøgeren efter 9. eller 10. klasse har opnået erhvervserfaring eller deltaget i andre aktiviteter,

der har udviklet ansøgerens forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Stk. 3. Ansøgeren fremlægger dokumentation for eller sandsynliggør på anden vis sine faglige, sociale

og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen, jf. stk. 2.

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020