PSYKOLOG

På EG har studievejledningen et samarbejde med en psykolog, der er tilknyttet Psykologisk Center for Børn og Unge i Esbjerg. Inden vi henviser en elev, vil vi altid afholde mindst et par samtaler for at få vurderet, om eleven har brug for yderligere hjælp i form af psykologsamtaler. Det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om et behandlingstilbud, men du får mulighed for at få 1 til 3 rådgivningssamtaler med en psykolog, der hjælper dig med at sætte ord på dine problemer. I nogle tilfælde henvises videre til yderligere støtte og hjælp i et andet regi. Samtalerne foregår i skoletiden på EG.

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020