Deltagerbetaling

 1. Biologi.

 2. Dansk.

 3. Engelsk.

 4. Fransk.

 5. Fysik.

 6. Geografi.

 7. Historie.

 8. Kemi.

 9. Matematik.

 10. Psykologi.

 11. Religion.

 12. Samfundsfag.

 13. Tysk.

 14. Den naturvidenskabelige faggruppe, jf. hf-bekendtgørelsen.

 15. Kultur- og samfundsfaggruppen, jf. hf-bekendtgørelsen.

 

Pris pr. fag: 450 kr.

 

Øvrige fag: 1.100 kr.

 

Læs mere her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169857

VELKOMMEN

TIL EG

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020