PRAKTISK  

Brandalarm


Så snart du hører brandalarmen, skal du forlade bygningen gennem nærmeste flugtvej. Du skal følge instruktionerne i højtaleren og gå til samlingspunktet på boldbanen.

Du må under ingen omstændigheder bruge elevatoren!

Det er pedellernes og administrationens ansvar at sikre at skolen er tømt for personer.
Elevatornøgle


Elever kan få en midlertidig chip til elevatoren mod forevisning af en lægeerklæring eller andet der kan dokumentere et behov i skolens administation.
Microsoft Office 365


Alle elever på EG har et gratis abonnement på Microsoft Office 365.
Brugernavn er UNI-login efterfulgt af @esbjerggym.com (f.eks. nann1234@esbjerggym.com), og adgangskoden er den oprindelige UNI-login-adgangskode.

Med abonnementet kan Officepakken downloades gratis til PC eller Mac på http://portal.office.com

Office til iPad kan hentes gratis i App Store.

Du kan downloade og installere Office 365 gratis på 5 enheder.

Har du problemer med din Officepakker, kan du få hjælp på IT-kontoret.
Musikøvelokale


For at få adgang til øvelokalet skal du have en musikchip. For at få en musikchip, skal du udfylde en blanket i administrationen, og din musiklærer skal godkende og underskrive blanketten.

Når blanketten er godkendt af din musiklærer, kan du få kodet en chip i administrationen. Chippen koster 100 kr.

De 100 kr får du tilbage, når du afleverer chippen igen.
Ringetider


1 modul: 8.15 - 9.45

Formiddagspause: 9.45-10.05

2 modul: 10.05 - 11.35

Frokostpause: 11.35-12.05

3 modul: 12.05 - 13.35

Pause: 13.35-13.40

4 modul: 13.40 - 15.10
Rygning på skolen


Rygning er ikke tilladt i skoletiden jf. ”Lov om røgfrie miljøer”. Det gælder uanset om man befinder sig på skolens område eller ej. Forbuddet gælder alle former for tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin. Skoletiden omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som fjernundervisning, ekskursioner, brobygning, introduktionskurser m.v.
Skabe


Det er muligt at leje et skab på skolen.

EG har 450 skabe og det koster 100 kr at leje et skab.

De 100 kr får du tilbage, når du ikke ønsker at leje skabet længere.

Hvis du gerne vil leje et skab, skal du henvende dig i administrationen.
Studiekort


Når du begynder på EG, får du et studiekort. Det billede som du får taget i begyndelsen af skoleåret bliver også brugt til studiekortet.

Når studiekortene er færdige bliver der sendt en besked ud til klassen om afhentning af studiekortene i administrationen.

Hvis du har mistet dit studiekort koster et nyt 65 kr. Du skal selv lave en genbestilling hos Dansk Skolefoto. Kortet sendes til skolen, og du får besked, når du kan hente det.
SU


Når du er 18 år, kan du søge SU. Du skal søge SU via www.su.dk

Har du spørgsmål, kan Lotte i administrationen hjælpe.
WIFI og printere


Du skal logge ind på det trådløse netværk med din netværkslogin. Kan du ikke huske dit login, kan du henvende dig på skolens IT-kontor.

For at bruge skolens computere og printere skal du også bruge dit netværkslogin.
Ungdomskort


Med et Ungdomskort kan du rejse billigt til og fra dit uddannelsessted i Danmark, hvis du er elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på en videregående uddannelse.

Hvis du skal begynde på EG til august, kan du tidligst søge godkendelse til Ungdomskort fra medio juni.

Læs mere om Ungdomkortet på www.ungdomskort.dk
Ordbøger


På EG bruger vi Ordbogen.com. Når du er på skolen, har du automatisk adgang. Hjemmefra skal du bruge dit Uni-login. Til eksamen og prøver skal du huske at hente og installere softwaren på din computer, så du kan bruge det offline. Ordbogsprogrammet til Windows Ordbogsprogrammet Til Mac