top of page

   POLITISKE RÆVEKAGER, SPIN OG KONGEMORD - ET SPIL OM POLITISK MAGT   

Politisk magt

Målgruppe: 8. - 9. klasse

Fag: Dansk & samfundsfag

Varighed: Halvdagsarrangement

Formål: 

  • at eleverne opnår indsigt i de politiske ideologier og partier

  • at eleverne opnår indsigt i magt og alliancer i politik

  • at eleverne opnår indsigt i effektiv politiske kommunikation og retorik

Arbejdsformer: 

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde samt rollespil 

Tilmelding: 

Christina M. Jepsen, cmc@esbjerggymnasium.dk

Beskrivelse: 

Hvordan sparer man 100 millioner på budgetterne, når det næste folketingsvalg lurer om hjørnet? Hvordan overtaler man andre politiske partier til at indgå alliancer, og er det en god ide altid at starte en politisk tale med: ”kære politiske venner”? På denne temadag får eleverne en grundlæggende viden om de politiske ideologier og politiske partier i Danmark, såvel som eleverne stifter bekendtskab med de politiske beslutningsprocesser. Der arbejdes indgående med politisk kommunikation og retoriske virkemidler, når eleverne selv skal udarbejde en politiske tale, der skal overbevise andre politiske partier om at indgå en politisk alliance. Dagen afsluttes med et rollespil, hvor det gælder om at skelne venner fra fjender og vinde magten.

bottom of page