top of page

   FREMBRING DIN EGEN OPTISKE ILLUSION VED HJÆLP AF MATEMATIK 

AdobeStock_328305290.jpeg

Målgruppe: 8. - 9. klasse

Fag: Matematik

Varighed: Ca. 4 timer

Formål: 

  • At forstå hvordan man kan få en 2-dimensionel figur til at fremstå 3-dimensionel, hvis den betragtes fra en særlig vinkel. 

  • At fremstille optiske illusioner i pap og papir, med afsætning i egen simpel programmering i Geogebra.

Arbejdsformer: 

Læreroplæg, gruppearbejde, visualisering af 3D-figurer, praktisk udførelse, programmering i Geogebra.

Tilmelding: 

Mia-Maia Glentved, mg@esbjerggymnasium.dk

Beskrivelse: 

Ved at betragte rette linjer i et 3-dimensionelt koordinatsystem kan man ved hjælp af skæringspunkter beregne, hvordan en 3D figur kan konstrueres i 2D. Ud fra elevernes forhåndsviden om det 2-dimensionelle koordinatsystem, får de her et indblik i, hvordan emnet kan udvides til det 3-dimensionelle rum. Efterfølgende skal denne viden omsættes til praksis, idet eleverne selv skal fremstille optiske illusioner med afsæt i et program i Geogebra, som eleverne selv er med til at skrive. Dagen afsluttes med en fotosession, hvor eleverne tager billeder af sig selv og deres optiske illusioner, hvor man ser den 3-dimensionelle effekt.

Forudsætninger: 

Det forventes at eleverne medbringer computer og har adgang til Geogebra.

bottom of page