top of page

   ONDSKAB - FØDES NOGLE MENNESKER SOM ONDE INDIVIDER ELLER ER DET MILJØET, DER GØR DEM ONDE? 

ondskab

Målgruppe: 8. - 10. klasse

Fag: Psykologi

Varighed: Ca. 3,5 - 4 timer

Formål: 

  • at eleverne opnår indsigt i enkelte psykologiske teorier om, hvad ondskab er

  • at eleverne får en forståelse for at ondskab kan skyldes flere faktorer

  • at eleverne kan reflektere over, hvorfor man i nogle situationer er ond

Arbejdsformer: 

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, kreative øvelser samt dokumentarfilm

Tilmelding: 

Beskrivelse: 

Hvorfor opstår der ofte konflikter mellem forskellige grupper, hvorfor mobber man, og hvorfor er det i nogle situationer svært at gå imod strømmen? Temadagen giver eleverne et indblik i, hvordan man arbejder i psykologifaget. Her fokuseres på hvordan menneskelige onde handlinger kan forstås. På dagen udfolder vi os med spil, farveblyanter og emojis. Vi implementerer de kreative øvelser i elevernes læring og forståelse af mennesket som flokdyr. Eleverne bliver endvidere præsenteret for visuel læring i form af dokumentarfilm og youtubeklip. Dagens undervisning veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, elevrefleksioner og elevernes kreative udfoldelse. Der skal bl.a. prøves kræfter med teorierne i en større sammenhæng, så eleverne får et indblik i, hvad psykologifaget kansige om ondskab. På denne temadag får eleverne altså en introducerende viden om, hvordan man ud fra psykologifaget bl.a. kan forklare forskellige gruppedynamikker og menneskets ondskabsfulde handlinger.

bottom of page