EG HOLDER LUKKET

Opdateret 7. april

Der vil tidligst blive tale om en gradvis genåbning af skolen fra mandag d. 20. april og dette gælder KUN for 3.g og 2.hf.

 

Genåbningen forudsætter at EG´s ledelse vurderer det forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Sune vil informere yderligere pr. video tirsdag d. 14. april kl. 8.00.

Information til alle elever angående håndtering af undervisningen i perioden fredag d. 13. marts til og med fredag d. 27. marts

Fra fredag d. 13. marts afvikles al undervisning på EG virtuelt. De planlagte moduler i lectio bliver stående og registreres som afholdt, og dine undervisere vil til hvert modul planlægge med nogle undervisningsaktiviteter (tekster, arbejdsspørgsmål, undervisningsvideoer m.m.). Al materiale vil være tilgængeligt på lectio under det konkrete modul. I forbindelse med hvert modul kan der være opgaver, der skal sendes eller på anden måde deles med jeres underviser. Under de skemalagte moduler er underviseren tilgængelig på lectio (beskeder) og/eller en anden aftalt platform.

 

Det er vigtigt at understrege, at det er din pligt at deltage i den virtuelle undervisning og dele evt. opgaver med din underviser. Af hensyn til praktiske forhold føres der dog ikke fravær i perioden. Ved afslutningen af denne helt særlige periode forventes det altså, at du har lavet al det planlagte arbejde. Evt. skriftlige afleveringer i perioden skal stadigvæk afleveres til aftalt tidspunkt og vil også føre til skriftlig fravær, hvis opgaverne ikke afleveres rettidigt.

 

I dag torsdag d. 12. marts kan man hente sine bøger m.m., men allerede fra i morgen fredag d. 13. marts vil EG være lukket og uden mulighed for at komme ind.

Hvis du er berettiget til at modtage SU fra 1. april 2020, så kan du kontakte vores medarbejder Lotte Budolph på mail lb@egonline.dk. Det drejer sig altså kun om elever, der skal søge om at få SU i forbindelse med, at de er fyldt 18 år og er berettiget til at modtage SU fra d. 1. april 2020. Alle andre modtager deres SU som hidtil og er ikke berørt af nedlukningen.

Hvis situationen ændrer sig og lukningen evt. forlænges vil du blive informeret herom på lectio.

Med venlig hilsen
Ledelsen

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020