top of page

   KLIMAAKTIVISME   

Klimademonstration

Målgruppe: 8. - 9. klasse

Fag: Dansk

Varighed: Heldagsarrangement

Formål: 

  • at eleverne opnår indsigt i klimakrisen 

  • at eleverne opnår indsigt i redskaberne til effektiv kommunikation og retorik

Arbejdsformer: 

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde samt tekstproduktion og elevoplæg.

Tilmelding: 

Birgitte Jul Pedersen, bc@esbjerggymnasium.dk

Beskrivelse: 

Hvordan råber vi op om tidens største udfordring, klimaet? Påvirkes modtagerne bedst via følelsesladede taler eller faktuelle informationer?  På denne temadag om klimaaktivisme får eleverne viden om, hvordan man holder en virkningsfuld tale, der overbeviser, engagerer og kalder til handling. Der introduceres til grundlæggende værktøjer til kommunikation og retorik, og disse anvendes både i analyse af en politisk tale og indgår som værktøj og baggrundsviden, når eleverne til sidst selv skal udarbejde et klimaopråb i form af en tale. Dagen afsluttes med kåring af det bedste opråb.

bottom of page