top of page

   LAV EN KAMPAGNEFILM      

Kamera

Målgruppe: 8. - 9. klasse

Fag: Dansk og mediefag

Varighed: 3 timer

Formål: 

Formålet med deette undervisningsforløb er at udvide elevernes bevisthed om de muligheder, der ligger i anvendelsen af de levende billeder som kommunikationsmiddel. Derudover giver forløbet eleverne mulighed for at se, hvordan man kan arbejde med udvalgte fag på gymnasieniveau, og eleverne får en øget bevistgørelse om fagets anvendelsesmuligheder.

Arbejdsformer: 

Teoretisk oplæg om filmteori og projektarbejde i grupper.

Tilmelding: 

Peter Bøgsted Knudsen, pk@esbjerggymnasium.dk

Beskrivelse: 

Der vil i forløbet være fokus på, hvordan man kan anvende filmtekniske og dramaturgiske virkemidler indenfor en målrettet produktion af levende billeder til at kommunikere et udvalgt budskab til en udvalgt målgruppe. Eleverne skal arbejde med ideudvikling, storyboard, optagelse, redigering og distribution af en kort kampagnefilm på 40-60 sekunder indenfor et udvalgt emne. Der vil indgå en kort teoretisk indføring i begreber indenfor filmteori, målgruppeanalyse og idéudvikling. Vi vil arbejde med, hvordan man overholder ophavsrettigheder på billeder og lyd, når levende billeder distribueres på internettet. Eleverne skal anvende eget teknisk udstyr som mobiltelefoner og computere til at optage og redigere produktionerne med. Der kan efter ønske arbejdes med opfølgning på forløbet tilbage på egen skole i form af fx evaluering af produktionernes synlighed på distributionsplatformen.

bottom of page