top of page
Vigtigt kreativt fag & sprog

   VIGTIGT  

Vigtig infomation om valg af kreativt fag og sprog

Da du søgte ind på gymnasiet, valgte du et kreativt fag (Drama, Musik, Billedkunst, Mediefag eller Arkitektur og design) og dit 2.fremmedsprog – altså hvilket sprog du ville have udover engelsk (Tysk, Spansk, Fransk eller Italiensk).

Til disse valg er det vigtigt at vide, at hvis du lige nu regner med at vælge en studieretning med et af følgende sprog på A-niveau (Tysk, Spansk, Fransk eller Italiensk), er det vigtigt, at du også allerede nu har valgt dette sprog som dit 2.fremmedsprog. Det samme gør sig gældende, hvis du lige nu regner med at vælge en studieretning med musik, så er det ligeledes vigtigt, at du har valgt musik som dit kunstneriske fag.

Hvis du ikke allerede har gjort dette, skal du kontakte skolens kontor på tlf.: 75 14 13 00, så vi har mulighed for at vejlede dig mht. disse valg.

Foreløbig plads

Vi har reserveret en plads til dig på EG

   FORELØBIG PLADS  

Som udgangspunkt betyder den nye gymnasiereform, at ingen er optaget på gymnasiet før at deres afgangseksamen er afsluttet. Men opfylder du kravene, er pladsen din. Her kan du læse mere om, hvilke karakterer du skal have og hvilke krav du skal opfylde for at blive optaget. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at ringe til os på 7514 1300

Computer

   COMPUTER  

Bærbar computer i undervisningen

Eftersom IT er et naturligt redskab i undervisningen, regner vi med, du medbringer en bærbar computer i skolen. Om der er tale om en Windows PC eller Apple computer er underordnet, men det SKAL være en computer, som kører Windows eller MacOS. Computeren skal også have nok harddiskplads til at installere skolens software. Vi fraråder køb af Chromebook som studiecomputer, da den ikke er kompatibel med skolens Office-pakke og med de programmer, der bruges i matematikundervisningen.

Det er ikke muligt at låne en computer af gymnasiet.

Skolen tilbyder gratis licens til Office 365 (Bl.a. med Word, Excel, Powerpoint samt OneNote) til alle elever på Esbjerg Gymnasium. Licensen er gyldig, så længe du er elev på gymnasiet. Du får adgang til licensen i ugen før du starter på skolen.

Du har selv ansvar for egen computer. Esbjerg Gymnasium tilbyder IT support i begrænset omfang. Du er samtidig selv ansvarlig for at få de programmer downloadet, der anvendes i undervisningen og til eksamen.

Det er vigtigt, du jævnligt tager sikkerhedskopier/backup. Gem vigtigt materiale flere steder. Evt. i skyen, som du har mulighed for med din Office 365 licens med brug af programmet OneDrive.

Det kan anbefales, at du har flere browsere installeret på din computer. Ex. på PC : Internet Explorer og Chrome, – på Mac: Safari, Firefox eller Chrome. Når den ene browser står af og ikke kan klare en opgave, kan browser nr. 2 som regel løse problemet.

bottom of page