STX GRUNDFORLØBET

På første skoledag starter du i din nye grundforløbsklasse.

 

I de første tre måneder (grundforløbet) følger du undervisningen i følgende syv fag: Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, 2. fremmedsprog og kreativt valgfag.

 

Du skal også have undervisning i:

AP – almen sprogforståelse (introduktion til grammatik, latin og hvordan man lærer sprog)
NV – naturvidenskabeligt grundforløb (introduktion til metoder og arbejdsformer i de naturvidenskabelige fag)

 

AP og NV afsluttes med en eksamen ved afslutningen af grundforløbet.

 

I løbet af grundforløbet får du en grundig introduktion til, hvilke studieretninger vi udbyder på Esbjerg Gymnasium. Du har selv i høj grad indflydelse på, hvordan du sammensætter dit uddannelsesforløb.

 

I løbet af de første måneder skal du beslutte, hvilke studieretningsfag du vil vælge.

 

Til november begynder du i din nye studieretningsklasse sammen med dem, der har valgt samme studieretning som dig selv. Her skal du gå, til du er færdig som student om tre år. I din studieretningsklasse får du alle de fag, du skal følge resten af 1.g sammen med din nye studieretningsklasse.

 

Klik og læs mere om fagene her

STUDIERETNINGSKLASSE

Torsdag i uge 45 starter du i din nye studieretningsklasse. Her handler de første dage om at finde dig til rette i klassen og i fagene. Her er skolens fødselsdagsfest, som holdes fredag i uge 47, et vigtigt og sjovt bidrag til fællesskabet i klassen, og vi håber, at du kommer. 

STUDIERETNINGSFOLDER

En folder hvor du løbende skriver dine overvejelser om dit studieretningsvalg. Du og din lærer bruger folderen som udgangspunkt for evalueringssamtalen. Din kontaktlærer indsamler studieretningsfolderen før evalueringssamtalen.

STUDIERETNINGSDAGE

2 x 2 dage hvor du får mulighed for at prøve udvalgte studieretninger. Du vælger blandt en række ’studieretnings-pakker’, og du besøger 2 ’pakker’, hver ’pakke’ i to dage. Her får du chancen for at kigge nærmere på en række studieretningsfag.

EVALUERINGSSAMTALE

En samtale med en af dine lærere, hvor I taler om dine overvejelser og de spørgsmål du måske har omkring dit endelige studieretningsvalg.

 

FORÆLDREAFTEN

En aften for dine forældre og for dig, hvis du stadig er i tvivl om, hvilken studieretning du skal vælge. I har mulighed for at tale med lærere, der repræsenterer forskellige studieretninger og med studievejlederne. Dine forældre får informationer om skolens studie- og ordensregler, valg af studieretning mm.

Din klasse får besøg af en studievejleder 

Din klasse deltager i et fællesarrangement omkring valg af studieretning, og I får udleveret studieretningsfolderen

Studieretningsdage, hvor du har mulighed for at besøge forskellige studieretninger

Evalueringssamtale med en af dine lærere

Forældreaften for dine forældre og for dig der stadig er i tvivl om dit endelige studieretningsvalg

UGE 34

UGE 35

UGE 37

UGE 38

UGE 40

UGE 40

Udfyldt studieretningsfolder afleveres

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020