top of page

   BØLGER OG LYD MED FYSIK   

Soundwaves

Målgruppe: 8. - 9. klasse

Fag: Fysik

Varighed: Halvdagsarrangement

Formål: 

  • at eleverne opnår indsigt simple bælgebegreber

  • at eleverne opnår indsigt i lyd som bølger

  • at eleverne laver simple forsøg til at eftervise og undersøge fænomener

  • at eleverne arbejder med den naturvidenskabelige metode

Arbejdsformer: 

Forsøg, beregninger samt fælles gennemgang

Tilmelding: 

Beskrivelse: 

Hvordan beskriver man bølger som lyd? Hvorfor er det en ambulance lyder anderledes, når den kører imod en eller væk fra en? Dette vil bl.a. blive besvaret i dette forløb. Her vil der væreintroduktioner af simple bølgebegreber og forsøg. Der vil være skift imellem at  lave forsøg og få undervisning omkring begreber i sekvenser af ca. 15-20 min varighed. Undervisningen vil foregå mest vha. en hjemmeside. Med en god mobiltelefon kan denne tilgås, ellers er det via en computer med netadgang. Dagen afsluttes med at vi får ild til at danse til musik.

bottom of page