FRAVÆR  

Fritagelse fra idræt


Idræt er et obligatorisk fag. Du skal derfor møde omklædt og deltage aktivt i alle timerne. Man kan undtagelsesvis blive fritaget for idræt.

Fuldstændig fritagelse
Sker kun, hvis du på ingen måde har mulighed for at deltage i idræt. Du får i stedet et andet fag.

Delvis fritagelse
Sker f.eks. pga. en forstuvet finger eller et brækket ben. Du skal møde op til alle timer, omklædt hvis det det giver mening, da man jo godt kan deltage i dans eller til styrketræning med en forstuvet finger.

Uanset årsag til fritagelsen skal du medbringe lægelig dokumentation, som skal afleveres i administrationen.
Godkendt fravær


I enkelte tilfælde godkendes fravær, hvis det er skolerelateret.

Hvis du af skolen (en lærer eller leder) er blevet bedt om at deltage i f.eks. en filmfestival og har mediefag, kan fraværet godkendes, hvis aktiviteten svarer til undervisning.

Fravær kan også godskrives, hvis du er til Åbent Hus eller i studiepraktik på et andet uddannelsessted.

Du skal udfylde en blanket i administrationene for at få godkendt dit fravær.

Du kan henvende dig til uddannelsesleder Thomas Bjørndal i administrationen, før du skal afsted og fortælle, hvor du skal hen og hvornår. Så kan du få at vide på forhånd, om du kan få godkendt dit fravær.
Hvad er fravær?


Vi har et “automatisk” sanktionssystem, der træder i kraft, hvis du ikke passer din skolegang.
Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio. Er du under 18 år, har du pligt til at orientere dine forældre om dit fravær.

Hvad er fravær?

Fravær kan både være fysisk og skriftligt fravær.

Skriftligt fravær opstår, når man ikke aflevere opgaver til tiden.

Fysisk fravær er, hvis man kommer for sent til undervisningen, eller slet ikke møder op.
Idræt på eliteplan eller længerevarende sygdom


Skolen tager særligt hensyn til elever, der dyrker idræt på eliteplan, elitekulturelever, eller elever med f.eks. længerevarende eller kronisk sygdom.

Ved du på forhånd, at du vil få fravær i forbindelse med din sport eller sygdom, skal det dokumenteres fra skoleårets begyndelse. Hvis ikke, skal du aflevere dokumentation i administrationen hurtigst muligt.
Skriftligt arbejde & fravær


Du skal aflevere dine opgaver til tiden, ellers får du skriftligt fravær.

I særlige tilfælde eller ved sygdom kan du på forhånd lave en aftale med læreren om at aflevere en opgave senere.

For meget skriftligt fravær?

Læreren indberetter eleven til skolens ledelse ved skriftligt fravær, der overstiger 15% af fagets elevtid.

Sanktionsformer ved skriftligt fravær:

  • Skriftlig advarsel
  • Eleven kan få frataget sin SU
  • Elev kan blive overført til eksamen på særlige vilkår
  • Eleven kan bortvises

Hvis du afleverer en blank eller mangelfuld opgave

Din lærer kan give dig fravær for en opgave, hvis:
  • Det vurderes, at du ikke har brugt den elevtid, der er afsat til opgaven.
  • Du ikke opfylder opgavens krav.
  • Du har snydt.
  • Du afleverer et tomt dokument.