top of page

Udvidet fagpakke

Hvis du ønsker endnu flere muligheder efter HF, kan du vælge en udvidet fagpakke.

I samarbejde med VUC Vest udbyder EG udvidede fagpakker. Det er et samlet forløb på 2 ½ år, hvor du læser de første 2 år på EG og det sidste halve år på VUC Vest.

Med en udvidet fagpakke får du ekstra muligheder for at opgradere, f.eks.:

  • MA A og Fy B/Ke B

  • EN A og Ty B

 
Med den ekstra opgradering får du adgang til endnu flere af de især lange videregående uddannelser og du kan f.eks. læse til advokat, læge eller ingeniør.

VALGFAG
Elever som kigger på computer

VALGFAG PÅ HF

Ud over valg af fagpakke skal du også vælge mellem idræt eller et kunstnerisk fag på 1.HF og et frit valgfag på 2.HF.

Du kan vælge mellem disse kunstneriske fag:
Mediefag, billedkunst eller musik
.

Valgfag:

Billedkunst B
Biologi B
Engelsk A
Idræt B
Kemi B
Matematik B

Mediefag B

Musik B

Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B

Samfundsfag B

bottom of page