Fag på STX

Studieretningsfag

(Se studieretninger)

2-3 fag

Kunstneriske fag

Ét af følgende på C-niveau

2. fremmedsprog

1-2 af følgende*

Fransk

Italiensk

Spansk

Tysk

Obligatoriske fag

Dansk

Engelsk

Fysik

Historie

Idræt

Matematik

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

Naturvidenskabelige fag

1-2 af følgende afhængig af studieretning*

Biologi

Kemi

Naturgeografi

Valgfag

1-3 af følgende*

Astronomi C

Billedkunst B

Biologi B

Dramatik B

Engelsk A

Erhvervsøkonomi C

Filosofi C

​Fysik B/A

Idræt B

Informatik C

Innovation C

Kemi B/A

Latin C

Matematik B/A

Mediefag B

Musik B

Naturgeografi B

Psykologi C/B

Retorik C

Samfundsfag B/A

Tysk A

* Antal og niveau af 2. fremmedsprog, naturvidenskabelige fag og valgfag afhænger af hvilken studieretning du vælger.

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020