top of page

   ESCAPE GAME   

STEM Escape Room sort NY NY_edited.jpg

Målgruppe: 8. klasse

Fag: Biologi
Fysik/kemi
Matematik
Natur/teknologi

Varighed: 2. time

Varigheden afhænger af antallet af spil som klassen vil arbejde med. Hvert spil varer ca. 2 timer.

Formål: 

  • Eksperimentere med de naturvidenskabelige fags metoder

  • Samarbejde og konkurrence

  • Teoretisk undervisning i udvalgte metoder

Tilmelding: 

Niels Egebjerg, ne@esbjerggymnasium.dk

Beskrivelse: 

Nu er der mulighed for at prøve Esbjerg Gymnasiums Escape Game. Igennem små opgaver i de naturvidenskabelige fag (biologi, fysik, kemi) skal eleverne finde løsninger, der låser op for næste opgave. Spørgsmålet er om eleverne når frem til løsningen førend tiden er gået. I dette forløb er der mest fokus på legen og kreativiteten, men eleverne vil også blvie udfordret på det faglige, og de vil få styrket både praktiske færdigheder i laboratoriet og evnen til samarbejde. Esbjerg Gymnasium har udviklet tre forskellige Escape Games. Klassen kan enten alle arbejde med det samme spil og dermed konkurrere mod hinanden i mindre grupper eller arbejde med hver deres spil og dermed få endnu flere oplevelser med hjem til skolen. Klassen deles op i 3-4 grupper, der hver arbejder med et spil. Det kan enten være samme spil eller forskellige spil.

Vigtigt: Forløbet udbydes kun i en begrænset periode på året. Dette forløb udbydes til afvikling i uge 6 i 2024.

bottom of page