Elevtrivsel & tilfredshed

Elevtrivsel og måling af elevtilfredshed: EG ligger over landsgennemsnittet

 

Eleverne på Esbjerg Gymnasium har efteråret 2016 evalueret undervisningsmiljøet på skolen.

 

 

Det er sket som led i den lovpligtige UndervisningsMiljøVurdering, som ungdomsuddannelserne skal foretage hvert tredje år.

 

Analysefirmaet Ennova har på EG og en række andre gymnasier stået for undersøgelsen og sammenligningen af resultaterne skolerne imellem.

 

93% af EGs elever har deltaget i undersøgelsen, og den viser stor elevtilfredshed.

 

EG ligger i samlet score over landsgennemsnittet og er den skole – blandt de store skoler – som klarer sig bedst.

 

Se resultatet af elevevalueringen i denne præsentation:

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020