top of page

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 2022

Undervisningsmiljøvurderingen er lovpligtig og skal gennemføres mindst hvert tredje år. Undervisningsmiljøvurderingen udgøres af skolens fysiske og æstetiske undervisningsmiljø sammen med trivslen på gymnasiet. På Esbjerg Gymnasium er undervisningsmiljøvurderingen derfor et tillæg til den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse, hvor eleverne spørges til skolens fysiske og æstetiske miljø. Spørgerammen er taget fra DCUM og selve undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på lectio. Alle svar er anonyme.

OVERBLIK ESBJERG GYMNASIUM 2022

OVERBLIK STX ESBJERG GYMNASIUM 2022

OVERBLIK HF ESBJERG GYMNASIUM 2022

OVERBLIK PRE-IB ESBJERG GYMNASIUM 2022

bottom of page