Retningslinjer og regler for skriftlig eksamen

Før den skriftlige eksamen

 

Husk at tjekke Lectio

 • Du har pligt til inden prøvedagen at høre hos din faglærer om, hvorvidt prøven skal afleveres digitalt eller på papir.

 • Du har pligt til inden prøvedagen at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige prøve foregår.

 • Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter, inden eksamen går i gang.

 

 

Husk strøm

 

Skolen stiller ikke computere eller printere til rådighed. Du skal selv medbringe begge dele hvis du ønsker at bruge dem til eksamen. Hvis du ønsker at tage din egen printer med, er du selv ansvarlig for at den virker, og at der er toner nok. Du skal møde 30 minutter før eksamen begynder, for at sætte printeren op. Husk strømforsyningen…hvis du løber tør for strøm midt i eksamen, skal du skrive din opgave i hånden.

 

Ved eksamen hvor det er muligt at bruge skolens printer (du vil bliver informeret om dette inden eksamen) skal du selv tage et tomt USB-stik med, som du kan bruge, når din opgave skal printes ud. Du kan ikke låne USB-stik af andre elever eller af skolen.

 

 

 
Under den skriftlige eksamen
 • Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud.

 • Vær opmærksom på at du ikke kan bruge uret på din mobil under prøven, hvis prøven er uden hjælpemidler, så huske et ur til disse prøver.

 • Du må ikke høre musik under prøven, eller have høretelefoner på.

 

 

Sulten undervejs?

 

Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig prøve, men ikke imens. Så husk madpakke!

 

 

Ingen snak

 • Når prøven går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen.

 • Hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet.

 • Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

 

 

Lille blære?

På hjemmesiden eksamen.eglive.net, kan du se om der er "grønt lys" til at gå ud.

 

 

Ingen kontakt til omverden

 • Du må udelukkende søge viden fra internettet i det omfang din faglærer har givet dig lov. Direkte kommunikation med personer eller fora er under ingen omstændigheder tilladt.

 • Du skal sørge for at downloade ordbøger INDEN prøven.

 • Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du søger informationer på nettet eller forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra prøven.

 

 

Prøve med netadgang

 • I fagene Dansk, Samfundsfag A er nogle hold tilmeldt ministeriets forsøg med skriftlige prøver med netadgang.

 • Hvis du er på et af disse hold, må du gerne benytte nettet til den del af prøven, der er med hjælpemidler.

 

 

Hjælpemidler

 • Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger, noter mv.

 • Hvis den første time af den skriftlige eksamen skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en kuglepen/blyant med. Alle tasker, bøger og mobiltelefoner skal stilles ved prøvelokalets vægge, væk fra dit bord.

 • Du må gerne aflevere første delprøve, og gå i gang med anden del af prøven inden den første time af prøven er gået. Men du må først åbne klappen på din computer og tage dine hjælpemidler frem, når den første time er gået og vagterne giver besked.

 

 

Ved brandalarm

 • Hvis alarmen går i gang, skal du blive siddende på din plads og afvente vagternes anvisninger.

 •  Du må ikke tale med nogen, selv om alarmen er i gang.

 

 
Afslutning af den skriftlige eksamen

 

 

Husk at skrive dit navn hvis prøven skal afleveres på papir

 • Du skal udfylde omslaget, der ligger på dit bord, og du skal lægge din aflevering i omslaget.

 • Desuden skal du nummerere samtlige sider i din aflevering, og på hver side skal antallet af samtlige sider fremgå på denne måde: 2/5, dvs. side 2 af i alt 5 sider.

 • På den sidste side skal du skrive under.

 

 

Hvis prøven skal afleveres digitalt

 • Følg anvisningerne som afleveringssystemt giver.

 

 

Gode råd

 • Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden

 • Vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt

 • Læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl.

 • Lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre

VELKOMMEN

TIL EG

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020