Årsprøver

Årsprøver er obligatoriske.

 

Du skal deltage i alle dine årsprøver, ellers kan du ikke rykke op i 2.g eller 3.g.

 

Hvis du bliver syg

 

Hvis du bliver syg inden en årsprøve, skal du kontakte administrationen med det samme.

Du kommer i stedet op til en sygeårsprøve til august.

 
 

Hjælpemidler - Hvad må jeg tage med?

Hjælpemidler  - hvad skal du tage med?

Det er vigtigt, at du har din computer med hvis dit fag skal afleveres elektronisk via netprøver.dk

 

Der vil ved samtlige skriftlige prøver være mulighed for at aflevere besvarelsen elektronisk - besvarelsen skal afleveres i pdf-format, og besvarelsen skal bestå af en enkelt pdf-fil.

 

I nogle fag afleveres i ministeriets digitale-prøvesystem (netprøver.dk), og i disse fag er det obligatorisk at aflevere elektronisk - i andre fag afleveres i Lectio´s eksamensmodul, og i disse fag er det også muligt at aflevere besvarelsen på papir.

 

Før eksamensperiodens start får I en besked på lectio om, hvilke fag der benytter netprøver.dk. I får det også at vide hver dag ved prøvens start.

  • Medbring den computer, du vil skrive på.

  • Er en del af prøven uden hjælpemidler, skal du huske at medbringe en kuglepen eller blyant.

  • Vær opmærksom på at du ikke kan bruge uret på din mobil under prøven, hvis prøven er uden hjælpemidler, så husk et ur til disse prøver.

 

Husk at 

  • Downloade ordbøger og materialer INDEN eksamen.

  • Tage alle opslagsbøger, kompendier mv. med.

  • Du er selv ansvarlig for at computer, lommeregner, printer mv. fungerer.

Hvor lang tid er du oppe?

Afhængig af eksamens- og prøveformen skal elever ofte have forberedelsestid til de mundtlige eksaminer. I forberedelsen må du medbringe bøger og notater.

 

Spørg om de nøjagtige bestemmelser og regler hos din faglærer. Der kan være stor forskel på fagenes eksamens- og prøveformer.

 

Hvor mange eksaminer skal du til?

I løbet af din gymnasietid skal du til 8 eksaminer + lave et studieretningsprojekt.

 

Typisk er en 1.g-elev til eksamen i 1-2 fag. En 2.g-elev er til eksamen i 1-3 fag, og en 3.g'er har typisk 3-6 eksaminer. 

 

Har du ekstra fag på A-niveau (ud over de fire), skal du til en ekstra eksamen pr. A-niveau-fag. 

Elever i 1.g og 2.g skal - ud over den/de mundtlige eksaminer - også til årsprøve i et eller flere fag.

 

På HF skal du til eksamen i alle de fag der afsluttes.

 

Klage over eksamenskarakter

Hvis du ønsker at klage over en eksamenskarakter, skal du senest 2 uger efter karakterens offentliggørelse sende en skriftlig og begrundet klage til rektor.

 

Klagen skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter din mening bør begrunde en revurdering. Rektor tager stilling til, om der skal ske en ombedømmelse.

 

Vær opmærksom på

  • hvis du ønsker at få en skriftlig karakter revurderet, kan den selvfølgelig blive vurderet højere, men der er også risiko for, at opgaven vurderes til en lavere karakter. En skriftlig prøve/SRP ombedømmes af to uvildige ombedømmere (din lærer er ikke med)

  • Derfor er det også en god idé at tænke sig om, inden man sender klagen af sted, og måske lige sove på det. 

 

Du kan få en udførlig vejledning, hvis du henvender dig til rektor eller vicerektor.

 

Undervisningsbeskrivelser

Ved skoleårets slutning laver faglæreren en undervisningsbeskrivelse for hvert fag. Her kan du se, hvad klassen har læst og arbejdet med i løbet af skoleåret. Undervisningsbeskrivelsen ligger på Lectio.

 

Det er det indhold, du kommer til eksamen i.

 

Du kan se undervisningebeskrivelsen 14 dage før eksamensplanen offentliggøres. I fortsætterfag kan du se den en uge før sidste skoledag.

 

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020