EKSAMEN & PRØVER  

Årsprøver


Årsprøver er obligatoriske.

Du skal deltage i alle dine årsprøver, ellers kan du ikke rykke op i 2.g eller 3.g.

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg inden en årsprøve, skal du kontakte administrationen med det samme.
Du kommer i stedet op til en sygeårsprøve til august.
Hjælpemidler - Hvad må jeg tage med?


Det er vigtigt, at du har din computer med hvis dit fag skal afleveres elektronisk via netprøver.dk

Der vil ved samtlige skriftlige prøver være mulighed for at aflevere besvarelsen elektronisk - besvarelsen skal afleveres i pdf-format, og besvarelsen skal bestå af en enkelt pdf-fil.

I nogle fag afleveres i ministeriets digitale-prøvesystem (netprøver.dk), og i disse fag er det obligatorisk at aflevere elektronisk - i andre fag afleveres i Lectio´s eksamensmodul, og i disse fag er det også muligt at aflevere besvarelsen på papir.

Før eksamensperiodens start får I en besked på lectio om, hvilke fag der benytter netprøver.dk. I får det også at vide hver dag ved prøvens start.

 • Medbring den computer, du vil skrive på.
 • Er en del af prøven uden hjælpemidler, skal du huske at medbringe en kuglepen eller blyant.
Vær opmærksom på at du ikke kan bruge uret på din mobil under prøven, hvis prøven er uden hjælpemidler, så husk et ur til disse prøver.

Husk at
 • Downloade ordbøger og materialer INDEN eksamen.
 • Tage alle opslagsbøger, kompendier mv. med.
 • Du er selv ansvarlig for at computer, lommeregner, printer mv. fungerer.
Hvor lang tid er du oppe?


Afhængig af eksamens- og prøveformen skal elever ofte have forberedelsestid til de mundtlige eksaminer. I forberedelsen må du medbringe bøger og notater.

Spørg om de nøjagtige bestemmelser og regler hos din faglærer. Der kan være stor forskel på fagenes eksamens- og prøveformer.
Hvor mange eksaminer skal du til?


I løbet af din gymnasietid skal du som STX elev op i 10 eksamener. Det sker efter udtræk fra ministeriet. Du skal dog aflægge mundtligt forsvar af din SRP som den ene eksamen og du skal til eksamen i skriftlig dansk. Du aflægge mindst 3 skriftlige og mindst 3 mundtlige eksamener og i fag på A-niveau med både en skriftlig og en mundtlig eksamen skal du aflægge en af dem. Hvis du har et ekstra fag på A-niveau, så skal du også aflægge en ekstra eksamen og kommer dermed op på i alt 11 eksamener. Du afvikler typisk 1 eksamen i 1.g og skal ved udgangen af 2.g have afviklet 3 eksamener. Ud over eksamener, så skal du også aflægge både terminsprøver og årsprøver. Det er træning frem mod de rigtige eksamener, men er alle obligatoriske og altså noget du skal deltage i.

På HF skal du til eksamen i alle de fag der afsluttes.
Klage over eksamenskarakter


Hvis du ønsker at klage over en eksamenskarakter, skal du senest 2 uger efter karakterens offentliggørelse sende en skriftlig og begrundet klage til rektor.

Klagen skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter din mening bør begrunde en revurdering. Rektor tager stilling til, om der skal ske en ombedømmelse.

Vær opmærksom på

hvis du ønsker at få en skriftlig karakter revurderet, kan den selvfølgelig blive vurderet højere, men der er også risiko for, at opgaven vurderes til en lavere karakter. En skriftlig prøve/SRP ombedømmes af to uvildige ombedømmere (din lærer er ikke med)

Derfor er det også en god idé at tænke sig om, inden man sender klagen af sted, og måske lige sove på det.

Du kan få en udførlig vejledning, hvis du henvender dig til rektor eller vicerektor.
Undervisningsbeskrivelse


Ved skoleårets slutning laver faglæreren en undervisningsbeskrivelse for hvert fag. Her kan du se, hvad klassen har læst og arbejdet med i løbet af skoleåret. Undervisningsbeskrivelsen ligger på Lectio.

Det er det indhold, du kommer til eksamen i.

Du kan se undervisningebeskrivelsen 14 dage før eksamensplanen offentliggøres. I fortsætterfag kan du se den en uge før sidste skoledag.
Syg eller forsinket?


Ring ved sygdom og forsinkelse!

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg inden kl. 8.00 den dag, hvor du skal til eksamen.

Hvis du ikke ringer til skolen, har du ikke ret til at komme til sygeeksamen.

Mundtlige eksamen:

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg til administrationen inden kl. 8.00 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen.

Sygemelding skal ske på skolens tlf: 7514 1300.

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask.

Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.


Skriftlig eksamen:

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg SENEST 15 minutter, inden den pågældende skriftlige prøve går i gang.

Sygemelding skal ske til administrationen på skolens tlf: 7514 1300.

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask.

Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.


Sygeeksamen

Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt.

I forbindelse med sommereksamen kan sygeeksamen placeres i august/september.

For at komme til sygeeksamen, skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen. Lægeerklæringsblanketten udleveres/sendes af skolen.

Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelsesleder vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen. Ved skriftlig eksamen må du ikke gå ind i eksamenslokalet.

Udebliver du fra en eksamen, tæller det som et prøveforsøg, og du får karakteren IM (ikke mødt). Denne karakter kan ikke indgå i dit eksamensbevis, og der er ikke omprøvemulighed.
Retningslinjer og regler for mundtlig eksamen


Før den mundtlige eksamen

Tjek Lectio

Du har pligt til inden eksamensdagen at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din mundtlige eksamen foregår. Der kan forekomme ændringer, indtil 48 timer inden din eksamen.

Kom 30 minutter før

På din eksamensdag skal du være til stede senest 30 minutter, inden din eksamen går i gang. Du må kun være på den etage, hvor din eksamen foregår. Du må ikke opholde dig på etagerne, med mindre du skal til eksamen indenfor de kommende 30 minutter.

Under den mundtlige eksamen

Ingen mobil eller net

Du må IKKE søge informationer på nettet, når du er til forberedelse, og du skal downloade dine noter fra Lectio til din computer inden eksamensdagen. Du skal selv sørge for at medbringe en kuglepen o.l. Hvis du har en mobiltelefon med, skal den slukkes og afleveres til din lærer, inden du bliver sat ind til forberedelse. Du kan således ikke bruge din mobil som ur under forberedelsen. Du får mobiltelefonen tilbage, når du har fået din karakter. Medbring eventuelt et ur, så du kan holde øje med tiden. Hvis du går på nettet, og hvis du forsøger at komme i kontakt med andre via din computer, mobil el. lign, bliver du bortvist fra eksamen.

Efter den mundtlige eksamen

Du må ikke hænge ud efter eksamen Når eksamen er overstået, må du ikke længere opholde dig på etagerne

Eksamen med 24-timers forberedelse

Trækning af spørgsmål til eksamen med lang forberedelse (24-timer) foregår ved administrationen. Her vil enten din lærer eller en fra administrationen stå for trækningen. Der trækkes spørgsmål 2 gange om dagen, kl. 8 og kl. 12. Se i Lectio, hvornår du skal trække.

Vær opmærksom på

Specielt for 2hf og 3g-elever

I de sidste eksamensdage i juni sørger skolen for et opdækket område i kantinen, hvor jeres familier kan vente på jer, og her er I velkomne til at samles, når den sidste karakter er givet. Jeres familier må ikke opholde sig andre steder end kantineområdet under eksamen.

Hvis du er tæt på at dumpe

Hvis det viser sig, at dine karakterer er så lave, at du for at bestå studentereksamen skal have en bestemt karakter i den sidste mundtlige eksamen, vil du blive gjort opmærksom på det inden sidste eksamen.
Retningslinjer og regler for skriftlig eksamen


Før den skriftlige eksamen

Husk at tjekke Lectio

 • Du har pligt til inden prøvedagen at høre hos din faglærer om, hvorvidt prøven skal afleveres digitalt eller på papir.
 • Du har pligt til inden prøvedagen at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige prøve foregår.
Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter, inden eksamen går i gang.

Husk strøm

Skolen stiller ikke computere eller printere til rådighed. Du skal selv medbringe begge dele hvis du ønsker at bruge dem til eksamen. Hvis du ønsker at tage din egen printer med, er du selv ansvarlig for at den virker, og at der er toner nok. Du skal møde 30 minutter før eksamen begynder, for at sætte printeren op. Husk strømforsyningen…hvis du løber tør for strøm midt i eksamen, skal du skrive din opgave i hånden.

Ved eksamen hvor det er muligt at bruge skolens printer (du vil bliver informeret om dette inden eksamen) skal du selv tage et tomt USB-stik med, som du kan bruge, når din opgave skal printes ud. Du kan ikke låne USB-stik af andre elever eller af skolen.

Under den skriftlige eksamen

Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud. Vær opmærksom på at du ikke kan bruge uret på din mobil under prøven, hvis prøven er uden hjælpemidler, så huske et ur til disse prøver.

Sulten undervejs?

Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig prøve, men ikke imens. Så husk madpakke!

Ingen snak

Når prøven går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen. Hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Ingen kontakt til omverden

Du må udelukkende søge viden fra internettet i det omfang din faglærer har givet dig lov. Direkte kommunikation med personer eller fora er under ingen omstændigheder tilladt. Du skal sørge for at downloade ordbøger INDEN prøven. Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du søger informationer på nettet eller forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra prøven.

Prøve med netadgang

I fagene Dansk, Samfundsfag A er nogle hold tilmeldt ministeriets forsøg med skriftlige prøver med netadgang. Hvis du er på et af disse hold, må du gerne benytte nettet til den del af prøven, der er med hjælpemidler.

Hjælpemidler

Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger, noter mv. Hvis den første time af den skriftlige eksamen skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en kuglepen/blyant med. Alle tasker, bøger og mobiltelefoner skal stilles ved prøvelokalets vægge, væk fra dit bord. Du må gerne aflevere første delprøve, og gå i gang med anden del af prøven inden den første time af prøven er gået. Men du må først åbne klappen på din computer og tage dine hjælpemidler frem, når den første time er gået og vagterne giver besked.

Ved brandalarm

Hvis alarmen går i gang, skal du blive siddende på din plads og afvente vagternes anvisninger. Du må ikke tale med nogen, selv om alarmen er i gang.

Afslutning af den skriftlige eksamen

Husk at skrive dit navn hvis prøven skal afleveres på papir ​ Du skal udfylde omslaget, der ligger på dit bord, og du skal lægge din aflevering i omslaget. Desuden skal du nummerere samtlige sider i din aflevering, og på hver side skal antallet af samtlige sider fremgå på denne måde: 2/5, dvs. side 2 af i alt 5 sider. På den sidste side skal du skrive under.

Hvis prøven skal afleveres digitalt

Følg anvisningerne som afleveringssystemt giver.

Gode råd
 • Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden
 • Vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt
 • Læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl.
 • Lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre
Terminsprøver


Inden terminsprøven

Husk at tjekke Lectio

 • Du har pligt til inden prøvedagen at høre hos din faglærer om, hvorvidt prøven skal afleveres digitalt eller på papir.
 • Du har pligt til inden prøvedagen at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige terminsprøve foregår.
Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter, inden eksamen går i gang.

Husk strøm

Skolen stiller ikke computere, printere eller scannere til rådighed. Du skal selv medbringe disse dele, hvis du ønsker at bruge dem til prøven. Hvis du ønsker at tage din egen printer eller skanner med, er du selv ansvarlig for at den virker. Du skal møde 15 minutter før prøven begynder, for at sætte printeren op. Husk strømforsyningen…hvis du løber tør for strøm midt i prøven, skal du skrive din opgave i hånden. Ved prøver, hvor det er muligt at bruge skolens printer eller scanner (du vil bliver informeret om dette inden prøven), skal du selv tage et tomt USB-stik med, som du kan bruge, når din opgave skal printes ud. Du kan ikke låne USB-stik af andre elever eller af skolen. Hvis du ønsker at tage din egen printer eller scanner med, er du selv ansvarlig for at den virker, og du skal møde 15 minutter før prøven begynder, for at sætte printeren op.

Under terminsprøven
 • Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud.
 • Vær opmærksom på at du ikke kan bruge uret på din mobil under prøven, hvis prøven er uden hjælpemidler, så husk et ur til disse prøver.

Sulten undervejs?

Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig prøve, men ikke imens. Så husk madpakke

Ingen snak

Når prøven går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen. Hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i prøveslokalet. Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Ingen kontakt til omverden

Du må udelukkende søge viden fra internettet i det omfang din faglærer har givet dig lov. Direkte kommunikation med personer eller fora er under ingen omstændigheder tilladt.

Du skal sørge for at downloade ordbøger INDEN prøven. Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du søger informationer på nettet eller forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra prøven.

Hjælpemidler

Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger, noter mv. Hvis den første time af den skriftlige prøve skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en kuglepen/blyant med.

Alle tasker, bøger og mobiltelefoner skal stilles ved prøvelokalets vægge, væk fra dit bord. Du må gerne aflevere første delprøve, og gå i gang med anden del af prøven inden den første time af prøven er gået. Men du må først åbne klappen på din computer og tage dine hjælpemidler frem, når den første time er gået og vagterne giver besked.

Ved brandalarm

Hvis alarmen går i gang, skal du blive siddende på din plads og afvente vagternes anvisninger. Du må ikke tale med nogen, selv om alarmen er i gang.

Afslutning på terminsprøven
 • Husk at skrive dit navn hvis prøven skal afleveres på papir
 • Du skal udfylde omslaget, der ligger på dit bord, og du skal lægge din aflevering i omslaget.
 • Desuden skal du nummerere samtlige sider i din aflevering, og på hver side skal antallet af samtlige sider fremgå på denne måde: 2/5, dvs. side 2 af i alt 5 sider.
 • Du skal skrive under på omslaget.

Hvis prøven skal afleveres digitalt
 • Følg anvisningerne som afleveringssystemet giver
 • Husk at aflevere i .pdf
 • Husk at kontrollere, at det er den rigtig fil, du har uploadet, INDEN du afslutter.

Gode råd

Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden Vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt Læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl. Lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre

Syg eller forsinket ?

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg senest 15 minutter inden, den pågældende skriftlige prøve går i gang.

Sygemelding skal ske på skolens tlf: 75141300

Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/uddannelsesvejleder vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge prøven.

Du må ikke gå ind i prøvelokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den pågældende prøve, har du mistet den tid, du er kommet for sent.