DET FESTLIGE  

Dimission


Dimissionen er afgangselevernes allersidste dag på skolen, og den dag de nyudklækkede studenter får udleveret deres eksamensbevis.

Bagefter går turen mod Torvet, hvor hesten og alle de andre studenter venter.

Hvornår?

Dimissionen foregår om formiddagen den sidste fredag inden sommerferien.
Studenterne må tage deres nærmeste familie med. Der er ingen tilmelding.
EG Awards


Til EG’s filmfestival uddeles priser til de bedste medieproduktioner, eleverne har lavet gennem skoleåret. Der er dømt smoking, høje hæle og ægte Cannes-stemning. Det er eleverne der kårer vinderne.
Frøshow


Hvert år i maj laver 2hf’erne og 3g’erne et imponerende frøshow. Årets frø bliver kåret.
Mondrups Movie Theatre


EG’s Mediefagsfilmklub som viser skæve, skøre og skønne kultfilm.
Musical


Til den årlige musicalforestilling laver elever deres helt egen opsætning af et stykke.

Det er altid et brag af en forestilling
Regler for fester på EG


På Esbjerg Gymnasium holder vi gerne fester for eleverne. Da vi ønsker, at festerne skal være sikre for alle, har vi en række regler, som gælder, når man deltager i EG-fester.

Man skal have en gyldig billet for at deltage i festen samt medbringe legitimation.

Det er ikke tilladt at medbringe alkohol til festen.

  • Hvis du har medbragt alkohol, konfiskeres alkoholen af vagterne, og du får en advarsel.
  • Gentager dette sig til fremtidige fester, får du karantæne.

Det er ikke tilladt at lukke andre ind til festen. Alle skal ind ved hovedindgangen.
  • Hvis du lukker andre ind, bortvises du fra festen og får karantæne til festerne resten af året.

Man skal rette sig efter vagternes anvisninger.
  • Hvis vagterne vurderer, at en elevs adfærd ikke er i orden, vil eleven i første omgang få en advarsel.
  • Hvis en elev, som allerede har fået en advarsel, igen har en uacceptabel adfærd, bortvises eleven fra festen.
  • Bortvises en elev fra festen, får eleven karantæne. Om det kun gælder til næste fest eller måske resten af året, afhænger af hvor grov elevens adfærd har været.
Caféer og fester


I løbet af året er der både caféaftener og fester. Det er altid på fredage. Fester og caféer arrangeres i samarbejde med fest- og caféudvalgene.

Kun for EG-elever

Fester og caféer er kun for skolens elever og du skal vise studiekort for at komme ind.

Der er vagter til alle arrangementer, hvor der serveres alkohol. Hvis vagterne vurderer, at elever er for fulde, bliver de enten ikke lukket ind eller sendt hjem.

Du må ikke selv medbringe drikkevarer til skolens arrangementer.

Alkohol og stoffer

Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen - hverken i undervisningstiden eller uden for undervisningstiden. Du må heller ikke møde op til undervisning påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Sker dette alligevel, bliver du sendt hjem og får en skriftlig advarsel. Hvis du bryder skolens alkohol- og rusmiddelpolitik gentagende gange, kan du blive udmeldt af skolen.

På studieture og sprogrejser kan aftales særlige regler mellem lærerne og eleverne om eventuel indtagelse af alkohol.Overholdes dette ikke, kan du sendes hjem før tid for egen regning.

Til arrangementer, hvor der ikke er undervisning den efterfølgende dag, f.eks. fester om fredagen, er alkohol tilladt.

Hvornår er der fest?

  • Caféer er fra kl. 14.00 til 17.00
  • Aftenfester er oftest fra 19.00 til 24.00