COVID-19  

INFORMATION OM TILTAG I FORBINDELSE MED COVID-19

På EG følger vi myndighedernes anvisninger og anbefalinger som de fremgår af www.coronasmitte.dk.

Typiske corona symptomer

 1. Tør hoste

 2. Feber

 3. Almen utilpashed

 4. Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, forkølelse med videre eller andre symptomer, som for eksempel diarré. Man behøver ikke at have alle symptomerne på én gang, og især hos børn kan de være meget milde.

 5. Løbenæse uden andre symptomer er ikke tegn på COVID-19.

 6. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Smitte

Ved mistanke om smitte, eller hvis man er nær kontakt, skal skolen kontaktes

 

 1. I må ikke møde syge i skole.

 2. RING til kontoret på tlf. 75141300 mellem kl. 7.30 og 8.00. Derefter bliver I skrevet på "Corona listen"

 3. Bliv hjemme indtil I har et negativt testsvar. Husk at følge med ved at lave lektier og afleveringer.

 4. Vis test svaret på kontoret når I har det.


Hvis denne procedure er overholdt, slettes fraværet FRA dagen for sygemeldingen TIL datoen for testsvaret.

 • Ved smitte i en klasse hjemsendes klassens elever og øvrige ”nære kontakter”, det kan f.eks. være elevens valghold. Alle hjemsendte skal testes på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt med den smittede. Det foregår gennem egen læge / sygehuset. Man må først møde igen, når man har et negativt testsvar på 4. dags-testen (testen på 6. dag er en ekstra sikkerhed).

 • Ved hjemsendelse fortsætter undervisningen virtuelt.

Nære kontakter er:
 

 • Personer, som bor sammen med en smittet person

 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person

 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt et brugt lommetørklæde mv.)

 • Personer der har haft tæt ”ansigt – til – ansigt” kontakt indenfor 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, der kan kategoriseres som en nær kontakt.

Adfærd

 • ​ Det vigtigste er at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer: Hold afstand og god håndhygiejne. Følg pilene med ensretninger på gange og trappearealer. Brug håndsprit (der er mange dispensere) og vask hænder ofte.

 

 • Alle skal overholde afstandskravet på 1 meter. De eneste undtagelser er i ”primærgrupperne”, dvs.stamklasserne, valgholdene m.v.

 • Eleverne må kun være sammen med deres holdkammerater og kun i klasselokalet, ved klassens bord i kantinen eller udenfor.

 • Gruppearbejde skal også afvikles i disse områder. På blandede hold skal gruppearbejde afvikles i klasseværelset eller udendørs.

 • Indendørs fællesarealer, områder til gruppearbejde og ophold er lukkede. Bokstaget åbnes når der er lektiecafe, som i øvrigt afholdes med gældende afstandskrav.

 • Rygerskuret er lukket på ubestemt tid

 • Det er ikke tilladt at opholde sig på skolen, når man ikke har undervisning.

  • Elever skal ankomme til skolen umiddelbart inden modulstart.

  • Skolen skal forlades umiddelbart efter sidste modul.

Download app

Vi opfordrer alle til at downloade Sundhedsstyrelsens smittestop app. Det vil hjælpe os meget i forbindelse med smitteopsporing og inddæmning.