top of page

   BUSINESS GAME   

AdobeStock_71554784.jpeg

Målgruppe: 8. - 9. klasse

Fag: Engelsk og
erhvervsøkonomi

Varighed: Halvdagsarrangement

Formål: 

  • at eleverne anvender engelsk i en anderledes kontekst

  • at eleverne opnår kendskab til business English

  • at eleverne opnår indsigt i opstart af en virksomhed

  • at eleverne får indledende forståelse for virksomhedsstrategi

Arbejdsformer: 

Spil, rollespil, gruppearbejde, læreroplæg

Tilmelding: 

Beskrivelse: 

Hvordan får man succes med en virksomhed og kommunikerer med erhvervsfolk på engelsk. Hvordan fastlægger man sin målgruppe, og hvad skal i fokus, for at man kan sælge sit produkt?  I denne aktivitet afprøver eleverne deres engelskkundskaber i en anderledes ramme med fokus på business, investering og strategi. Eleverne vil i denne aktivitet tage del i et innovationsspil, der danner grund for ”minivirksomheder”, der skal sælge sit produkt til investorer. Eleverne skal være innovative, kreative og tænke strategisk. Modeller og begreber præsenteres på engelsk, og I vil på den måde bruge faget på en anderledes måde, hvor I bliver introduceret for business English. Aktiviteten er en oplagt mulighed for at få konkurrenceelementet og fag til at mødes.

bottom of page