BROBYGNING

EG er et stort gymnasium med over 900 elever, og du kan tage en STX og HF-uddannelse her. Vi har også en international uddannelse, som hedder IB. Det er en engelsk udgave af STX-uddannelsen. Derfor vil du også opleve, at der nogle gange bliver talt engelsk i krogene.

 

På EG kan du vælge mange forskellige fag og forløb. Det vil vi forsøge at give dig et indblik i mens du er i brobygning på EG.

Du vil også komme til at deltage i skolens andre aktiviteter - måske er der fællestime mens du besøger skolen - og der er morgensamling en gang om ugen. Her bliver eleverne opdateret på arrangementer både i og uden for skoletiden og ​der er næsten altid en optræden fra nogle af skolens elever.

Læs mere....

DET SERVERER KANTINEN I DENNE UGE