top of page

   BESTYRELSE  

Rektor Erhvervsakademi Sydvest (EASV)

Henrik Larsen - Formand

Medlem af Folketinget

Ulla Tørnæs

Institutchef UC Syd Esbjerg

Anette Nicolaisen

Administrativ medarbejder på

Esbjerg Gymnasium

Annette Bruhn

Elev på Esbjerg Gymnasium

Rasmus Ditlefsen

Skoleleder

Jan Lagoni - Næstformand

Medlem af byrådet i Esbjerg Kommune

Diana Mose Olsen

Lektor på Esbjerg Gymnasium

Kasper Kjærsgaard

Elev på Esbjerg Gymnasium

Astrid Vigel Mischorr-Boch

bottom of page