top of page

   ER DEN AMERIKANSKE DRØM STADIG MULIG?   

New York

Målgruppe: 7. - 9. klasse

Fag: Engelsk og
samfundsfag

Varighed: Heldagsarrangement

Formål: 

  • at eleverne opnår indsigt indsigt i den amerikanske drøm.

  • at eleverne opnår viden om velfærd i USA og kan perspektivere til den danske velfærdsmodel.

Arbejdsformer: 

Pararbejde, gruppearbejde og klassedialog / debat

Tilmelding: 

Christina M. Jepsen, cmc@esbjerggymnasium.dk

Beskrivelse: 

Er den amerikanske drøm stadig mulig?

 

På denne temadag arbejder vi med det amerikanske samfund med fokus med ulighed og velfærd. Formålet er, at eleverne opnår viden om det idégrundlag, som den amerikanske drøm bygger på. Eleverne møder konkrete eksempler på ulighedens mange ansigter i USA og skal aktivt være med til at undersøge forklaringer på uligheden. Eleverne opnår viden om velfærdsmodeller, ulighedsbegreber samt den amerikanske politiske kultur. Temadagen skal få eleverne til at gå nysgerrigt til værks og veksler mellem klassedialog, pararbejde, filmklip, nyheder, statistisk arbejde samt muligheden for at sætte deres egne holdninger i spil.

bottom of page